Ingelmunster

Beleidsvisie woonontwikkelingen

Toetsingskader woonontwikkelingen

In uitvoering van het meerjarig beleidsplan werd een toetsingskader voor toekomstige woonontwikkelingen opgesteld. Dit toetsingskader bestaat uit twee grote onderdelen.

Enerzijds is er de algemene visie met het toetsingskader. Nieuwe woonontwikkelingen zullen door het College van Burgemeester en Schepenen afgetoetst worden aan deze visie. Hierbij komen naast ruimtelijke elementen ook sociale elementen en duurzaamheid aan bod.

Anderzijds zijn er per nog te ontwikkelen gebied specifieke fiches opgemaakt. Deze kan je bekijken door op een toekomstige ontwikkeling te klikken. Je kan daar zien hoeveel woningen er theoretisch nog kunnen gebouwd worden en met welke specifieke elementen je bij een ontwikkeling van het betrokken gebied zal moeten rekening houden. Via deze applicatie kan je dit toetsingskader bekijken.

Dienst bouwvergunningen

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 33
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren