Ingelmunster

(ver)Bouwen

  • De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning
  • Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen
  • Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest
  • De renovatiecoach begeleidt je gratis bij het renoveren van je woning
  • Werken gepland waarbij je openbaar domein tijdelijk wil innemen? Dan heb je een vergunning inname openbaar domein nodig.