Ingelmunster

Omgevingsvergunning (stedenbouw)

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Vooraleer u start met de volgende handelingen, inrichtingen of activiteiten moet u over een omgevingsvergunning beschikken: 

 • Stedenbouwkundige handelingen: 
  • Het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van gebouwen of constructies.
  • Het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer).
  • Ontbossen
  • Het wijzigen van het reliëf van de bodem
  • Het gebruiken van een grond als opslag of parking
  • Het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten…)
  • Het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
  • Het opsplitsen van een woning in meerdere woongelegenheden
  • Het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)

Let op: hierop bestaan uitzonderingen:

Niet al deze uitzonderingen zijn algemeen. Ze kunnen afhankelijk zijn van de specifieke voorschriften in een gebied. Vraag daarom steeds advies bij de dienst bouwvergunningen.

Hoe aanvragen?

Ga eerst na:

 • Is uw project vergunningsplichtig of geldt de vrijstellingsregeling of de meldingsplicht? Enkel de gemeente kan u hierover volledig correct informeren. Indien uw aanvraag volledig meldingsplichtig is, volg dan de procedure voor melding.
 • Is de medewerking van een architect verplicht? Lees hier info over de regelgeving rond medewerking van architecten bij stedenbouwkundige handelingen.
 • Wat is de bevoegde overheid voor de aangevraagde werken? (artikel 15 van het omgevingsdecreet)
 • Geldt de normale procedure (met openbaar onderzoek) of de vereenvoudigde procedure? (onderafdeling 3 van het omgevingsdecreet)
 • Wilt u meer zekerheid alvorens een aanvraag te doen? Vraag dan een stedenbouwkundig attest aan.

U kan uw aanvraag doen via het online omgevingsloket . Digitaal indienen verdient de voorkeur en is in de meeste gevallen verplicht. Op papier indienen is enkel nog mogelijk voor: 

 • werken zonder verplichte medewerking van een architect
 • Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten
 • IIOA's van klasse 3
 • bijstellingen van verkavelingen waar de kavelgrenzen niet wijzigen

Dienst bouwvergunningen

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 / 33 74 33
E: bouw@ingelmunster.be

Openingsuren:

ma. tem vr.: 9u tot 12u
di. en do.: 13.30u tot 17u

In juli en augustus enkel open in de voormiddag!

Gesloten: 20 tot en met 22 april, 1 mei, 30 mei tot en met 1 juni, 8 juni tot en met 10 juni, 14 juni, 11 juli, 22 juli, 15 augustus, 28 tot en met 30 september, 1 en 2 november, 11 november, 24 tot en met 26 december, 31 december tot en met 2 januari.