Ingelmunster

Woningkwaliteit

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Een woning moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar moet ook aangepast zijn aan de bewoners.

Als je, als huurder, twijfelt aan de bewoonbaarheid van de woning of van de kamer die je bewoont, kan je steeds een woningonderzoek aanvragen.

Als eigenaar heb je er alle belang bij om zelf actief te waken over de kwaliteit van de woning of van de kamer die je verhuurt.

Indien je woning of kamer voldoet, kan je een conformiteitsattest bekomen.

Woningkwaliteit

Elke woning die in Vlaanderen verhuurd wordt, moet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen voldoen. Wanneer een woning niet aan deze normen voldoet, kan zij onbewoonbaar of ongeschikt verklaard worden door de burgemeester en worden er werken opgelegd.

Het verhuren van een woning die niet aan de normen voldoet, is strafbaar. Iedere huurder kan bij het gemeentebestuur een aanvraag voor een woningonderzoek indienen als hij of zij klachten heeft omtrent de slechte woonsituatie van de huurwoning.

Indien je woning of kamer voldoet, kan je een conformiteitsattest bekomen.

 

 

Meer info

Departement RWO - afdeling stedenbouwkundig beleid
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19 bus 10
1210 BRUSSEL
T: 02/553 8334
F: 02/553 83 35
E: stedenbouwkundigbeleid@rwo.vlaanderen.be

Algemene inlichtingen over leegstaande bedrijfsruimten kan je hier vinden.