Openbaar onderzoek inventaris bouwkundig erfgoed

Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

01/04/2023 tot en met 30/05/2023

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.
Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina:
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer in ons kantoor in Brugge.
In het Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge (Sint-Michiels), ben je welkom na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
Dat kan op drie manieren:

Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.