Een daad voor ons klimaat

‘Klimaatoverleg Midwest’, waar ook Ingelmunster deel van uitmaakt, ondertekende in de loop van 2018 het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. In dit traject wordt gestreefd naar 40% minder CO2-uitstoot. Dit kan door het nemen van maatregelen rond energie-efficiëntie en het inzetten op de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Daarnaast blijven de gemeenten niet blind voor de klimaatverandering. Thema’s zoals overstromingen, hitte en droogte komen ook in het traject  aan bod.

Alle info kan je nalezen op www.daadvooronsklimaat.be. Je vindt er een handige ideeëngids waar 10 speerpunten centraal staan om de klimaatdoelstellingen te halen en kan er eigen ideeën doorsturen.