Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Ingelmunster streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website ingelmunster.be.

 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd. Dit omvat onder andere het zoekveld bovenaan de pagina.

Een deel van de pdf-bestanden is nog niet 100% toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina.

 

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website, kunt u contact opnemen met communicatie@ingelmunster.be.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/09/2020, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 05/03/2024.