Wat houdt het Burgemeestersconvenant in?

Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief, ontwikkeld om gemeenten en steden rechtstreeks te betrekken bij het verhaal rond klimaatverandering. Hoewel klimaatverandering op het eerste zicht een probleem op wereldschaal lijkt, kunnen we op lokaal vlak heel wat ondernemen om ons steentje bij te dragen in de strijd ertegen. 

Engagement

Je kan als lokaal bestuur zelf beslissen of je het convenant aangaat of niet, het is dus een vrijwillig initiatief. Maar wanneer je als gemeente beslist om in het bad te springen, moet je een aantal zaken doen. Je belooft om tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten op je grondgebied. Dit zowel in je eigen gebouwen als in de woningen, winkels, horeca en dienstverleners op je grondgebied. Ook de uitstoot van CO2 door voertuigen moet tegen 2020 met minstens 20% dalen. Daarnaast is het doel om lokaal zo veel mogelijk hernieuwbare energie te produceren, zowel elektriciteit als warmte. Deelnemers aan het Burgemeestersconvenant engageren zich om een duurzaam energieactieplan op te stellen en minimaal tweejaarlijks te rapporteren over de stand van zaken.

Ingelmunster werkt onder de groepsnaam ‘Klimaatoverleg Midwest’ in dit verhaal samen met Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene.

Wat is CO2 en wat betekent het voor de klimaatverandering?

CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen. CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals stookolie, aardgas en steenkool maar ook bij verschillende natuurlijke processen. Broeikasgassen absorberen de warmtestraling van de aarde en zenden die deels weer terug naar het aardoppervlak waardoor de temperatuur toeneemt.

Hoe zit het met de uitstoot van CO2 in Ingelmunster?

2011 is het referentiejaar voor het convenant waarbij een meting gebeurde van de CO2-uitstoot in Ingelmunster, de zogenaamde nulmeting. Ongeveer de helft van de CO2-uitstoot is afkomstig van gezinnen. Particulier en commercieel vervoer zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde.

Wat kunnen steden en gemeenten doen?

Er zijn zowel individuele acties als regionale acties. Over de individuele acties beslist iedere gemeente afzonderlijk, voor de regionale acties werken twee of meer gemeenten samen. Globaal gezien kunnen steden en gemeenten 2 sporen aanpakken: zorgen dat de eigen uitstoot daalt binnen de gemeentelijke gebouwen en het wagenpark. Het gaat dan zowel over het energiezuinig renoveren of bouwen, als over het energie-efficiënt beheren en uitbaten van gebouwen. En over voertuigen op milieuvriendelijke brandstoffen, energiezuinige voertuigen en energiezuinig rijden. Het opzetten van acties voor inwoners en ondernemingen is het tweede spoor. Iedereen die woont, werkt, winkelt, zich ontspant, zich verplaatst binnen de gemeente heeft immers impact.

Wat doet Ingelmunster?

Het gemeentebestuur investeert al een aantal jaren in de energiezuinige renovatie van de gemeentelijke gebouwen. Oude verlichting en verwarmingsinstallaties maken plaats voor energiezuinige installaties, ramen met enkel glas vervangen we door hoogrendementsglas. Ondertussen hebben we ook al verschillende voertuigen die op aardgas rijden en een lagere CO2-uitstoot hebben dan vergelijkbare voertuigen op diesel.

Daarnaast komen er zonnepanelen op verschillende gebouwen zodat we een groot deel van onze elektriciteit zelf kunnen produceren. 2017 was het jaar van de fiets met allerlei activiteiten, subsidies en projecten met de fiets in de hoofdrol.  Zo wilden we iedereen nog meer stimuleren om de fiets vaker boven te halen. 

Wil je zelf ook een steentje bijdragen?

Neem dan zeker een kijkje in de energiegids