Verstandig ventileren

    Ventilatie is nodig om vochtige lucht af te voeren. Vochtige lucht ontstaat door menselijk productie van waterdamp en door activiteiten zoals baden, koken, wassen, poesten, …) Ventilatie is ook nodig om vervuilde lucht zoals zweet, ademhaling (CO2), roken, branden van kaarsen … af te voeren.

    Ventileren kan door middel van een geschikt en energiezuinig ventilatiesysteem, afgestemd op de woning en leefwijze van de bewoners. Indien je niet over een gecontroleerd ventilatiesysteem beschikt kan je de ramen meerdere keren per dag 3 à 15 min op kipstand zetten. Wanneer je dit doet zet je de verwarming uit. Het is niet de bedoeling om de hele dag ramen of deuren open te zetten. Het is nog minder de bedoeling om te ventileren langs de kieren en spleten. Deze zijn niet gewenst en dienen te worden geïsoleerd.