Adoptie

In België is de interlandelijke adoptie een materie die ook behoort tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen. Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in België en in het buitenland moet je je wenden tot Kind en Gezin

Op hun website kan je allerlei informatie terugvinden over zowel de binnenlandse als de buitenlandse adoptie.

Meer info

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
T 02/533 12 11
www.kindengezin.be

Nuttige links

www.diplomatie.be