Overschrijven buitenlandse huwelijksakte

Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen moet je, na je terugkeer in België, het huwelijk laten registreren. 

De buitenlandse huwelijksakte laat je best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dit is niet verplicht maar het is makkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Doe je dit niet, dan moet je uittreksels opvragen in het buitenland.

Procedure

Je kan je buitenlandse huwelijksakte laten overschrijven via de dienst burgerzaken in Ingelmunster als je in onze gemeente bent ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Dit kan enkel op afspraak!

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen 
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen en normen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Ben je Belg? Dan worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Ben je geen Belg? Dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

  • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • gelegaliseerd zijn
  • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Hou er ook rekening mee dat je de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler moet laten legaliseren. Een lijst van beëdigde vertalers kan je verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Kosten

Gratis.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!