Wettelijk samenwonen

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Procedure

Wettelijk samenwonen vastleggen

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de dienst burgerzaken.

Wettelijk samenwonen beëindigen

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst burgerzaken
  • door het huwelijk
  • door het overlijden van een van de partners

Bij een eenzijdige beëindiging door één van de samenwonenden betekent de ambtenaar binnen 8 dagen de beëindiging bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de andere partij. De kosten van de betekening en de kennisgeving moeten vooraf worden betaald door de aanvrager.

Zowel voor het vastleggen van het wettelijk samenwonen als voor het beëindigen ervan kom je langs bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Dit kan enkel op afspraak!

 

Voorwaarden

Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt.

Je kan enkel een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Deze voorwaarden moeten blijken uit een geboorteakte en een bewijs van ongehuwde staat. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand dit niet kan nagaan in de registers moet je zelf deze akten voorleggen. 

Wat meebrengen

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister? De medewerkers van de dienst burgerzaken controleren je burgerlijke staat in het Rijksregister.

Niet ingeschreven of ongekende burgerlijke staat? Dan moet je zelf je burgerlijke staat bewijzen met één van deze documenten (max. 6 maanden oud):

  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Kosten

Gratis.

 

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!