Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in bankkaartformaat met foto, waarmee u als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kunt aantonen dat u beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

  • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
  • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken als je in Ingelmunster bent ingeschreven. Dit kan enkel op afspraak!

Let op: het bankkaartmodel is 10 jaar geldig. Voor de hernieuwing krijg je geen oproeping in de bus. Denk er dus tijdig aan om een nieuw exemplaar aan te vragen. 

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • je (voorlopig) rijbewijs of je attest van slagen van het examencentrum
  • de pasfoto vanop je identiteitskaart wordt gebruikt voor je Europese rijbewijs. Is deze foto niet meer recent of niet meer gelijkend? Breng dan een recente pasfoto mee.

Kosten

Een rijbewijs kost 25 euro. Betalen kan enkel met bancontact.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!