Voorlopig rijbewijs

Met een voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden, als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 5 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Je kan kiezen voor: 

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider (36 maanden geldig)
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden)
 • sinds 1 februari 2019 kan je na het verlopen van jouw voorlopig rijbewijs van 36 of 18 maanden éénmalig overschakelen naar een voorlopig rijbewijs dat 12 maanden geldig is. 

Procedure

Je vraagt je voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken als je in Ingelmunster bent ingeschreven. Dit kan enkel op afspraak!

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Het voorlopige rijbewijs van 12 maanden kan je enkel aanvragen als je eerder een rijbewijs van 36 of 18 maanden had, waarvan de geldigheidsduur niet meer dan 3 jaar is verstreken
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: kan je afhalen vanaf 17 jaar. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: kan je afhalen als je 18 jaar bent en je eerst 20 uur praktijklessen volgde bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 • Voorlopig rijbewijs 12 maanden: je had eerder een voorlopig rijbewijs (van 18 of 36 maanden) dat ondertussen verstreken is. Je vroeg nog nooit een voorlopig rijbewijs van 12 maanden aan. Je volgt 6 uur praktijklessen en duidt 1 of 2 begeleiders aan.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: formulier 'aanvraag voorlopig rijbewijs' na slagen theoretisch examen, getuigschrift van 20 uren les in de rijschool. 
 • voorlopig rijbewijs met begeleider(s): formulier 'aanvraag voorlopig rijbewijs' na slagen theoretisch examen, hierop vult de begeleider zijn gegevens in en bevestigt met een handtekening.
 • voorlopig rijbewijs 12 maanden: voorlopig rijbewijs of state-attest en getuigschrift van de gevolgde 6 uur rijonderricht.

Kosten

Het voorlopig rijbewijs kost 25 euro. Betalen kan enkel met Bancontact.

Meer info

Burgerzaken - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 20
E: burgerzaken@ingelmunster.be

Openingsuren:

De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak!