Cameratoezicht op openbaar domein

Het gemeentebestuur wil inzetten op cameratoezicht op openbaar domein. Daarom werden er camera's geïnstalleerd aan assistentiewoningen De Ermitage en op het marktplein. Deze laatste zullen ingezet worden bij evenementen en moeten het algemene veiligheidsgevoel verhogen.

Locaties 

  • Aan de achterkant van de kerk hangen twee camera’s, waarvan er één gericht is naar de centrumparking en de andere naar het gemeentehuis.
  • De voorgevel van de kerk kreeg twee beweegbare camera’s, in functie van evenementen op het plein.
  • De camera aan assistentiewoningen De Ermitage is alleen bedoeld voor toezicht in de inkom van het gebouw. 

Beelden

Livebeelden enkel tijdens events 

Het plaatsen van de camera’s gebeurt in overleg met politiezone Midow. Bepaalde medewerkers van de politiezone kunnen enkel tijdens grote evenementen op het marktplein livebeelden bekijken. 

Vast beeld van het marktplein

Doorheen het jaar (dus niet tijdens evenementen) staan de camera's aan de voorzijde van de kerk gericht op twee vaste punten:

- het marktplein

- de zone tussen de kerk en de kasteelmuur

Opnames enkel raadpleegbaar bij formele klacht

De beelden worden tijdelijk bewaard volgens de wettelijke richtlijnen. Wanneer de politie een klacht registreert in het kader van bijvoorbeeld een opsporingsonderzoek, kunnen ze de beelden opvragen bij het gemeentebestuur. Ook de beelden vanuit de Ermitage kunnen alleen door de politie bekeken worden op basis van bepaalde feiten.  

Timing

De camera's hangen er sinds begin mei 2021, maar nu volgt eerst nog een testfase. De camera's zullen normaal gezien werken vanaf juni 2021.

Toekomstplannen

Na de geplande werken op het sportcentrum, zijn ook daar camera’s voorzien. De stationsomgeving komt eveneens aan de beurt.