Gravenkapel

Op 5 maart 2016 opende Minister-President Geert Bourgeois de Gravenkapel op de Ingelmunsterse begraafplaats. Na een zinvolle restauratie krijgt de beschermde kapel  enkele publieke functies. 

De huidige begraafplaats wordt in 1860 voor het eerst in gebruik genomen. De initiatiefnemer is baron Charles Albéric de Montblanc, die in 1859 een stuk grond schenkt aan het gemeentebestuur om het te gebruiken als kerkhof. Bij de schenking is vastgelegd dat een stukje grond eigendom blijft van de familie de Montblanc om er hun overledenen te begraven. Na het overlijden va de baron in 1861 besluit de familie een grafkapel te bouwen. De kapel wordt een exacte kopie van de romaanse grafkapel Sainte-Croix bij de abdij van Montmajour, in de omgeving van het Zuid-Franse Arles. 

In 1865 is het gebouw af en worden de lichamen van graaf Charles-Albéric en nog een zevental familieleden overgebracht van de crypte onder de Sint-Amandskerk naar de Gravenkapel. In 1986 verlaat de laatste Descantons de Montblanc het Ingelmunsters kasteel. De Gravenkapel staat er dan al een tijd verwaarloosd bij. Het ministerieel besluit van 13 november 2002 beschermt de kapel als monument, samen met 23 graven op de begraafplaats. De toegangslaan vanuit de Schoolstraat tot en met de Gravenkapel worden met dit besluit ook een beschermd dorpszicht.

Na de schenking in 2004 wordt al dadelijk vastgesteld dat de kapel bouwkundig in erbarmelijke staat is. Daarom start het gemeentebestuur een restauratiedossier op dat op 31 juli 2014 bekroond wordt met de toekenning van de betoelaging door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De restauratie is voltooid begin 2016.

De gerestaureerde kapel wordt gebruikt als afscheidsruimte, zonder onderscheid van filosofische of religieuze overtuiging. In het inkomportaal kunnen bezoekers graven en historische info opzoeken over de begraafplaats en over Ingelmunsterse monumenten.

Bekijk de brochure met alle info over de restauratiewerken.

Brochure

Bekijk de brochure met alle info over de restauratiewerken.