Cultuurfonds

Subsidie Cultuurfonds

Erkende verenigingen uit Ingelmunster die een socio-culturele activiteit in Ingelmunster organiseren, kunnen hierbij rekenen op financiële steun uit het Cultuurfonds. De toelagen uit dit fonds zijn bedoeld als impulssubsidie, om verenigingen toe te laten een grotere uitdaging aan te gaan. Bij de beoordeling voor de toekenning houdt het gemeentebestuur rekening met de culturele meerwaarde, bekendmaking naar het brede publiek en het financieringsplan.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het 3 maanden voor de start van de activiteit.

Voorwaarden

Dit zijn in een notedop de belangrijkste voorwaarden:

Enkel cultureel verantwoorde activiteiten van erkende Ingelmunsterse verenigingen komen in aanmerking. Er mag slechts één inkomprijs gehanteerd worden, de activiteit moet plaatsvinden in één van de gemeentelijke gebouwen (tenzij dit technisch niet mogelijk is), de deadlines voor het indienen van de aanvragen moeten strikt gerespecteerd worden. Alle voorwaarden en details zijn vermeld in het subsidiereglement dat u vindt bij het aanvraagformulier.

Kosten

Het indienen van de aanvraag kan gebeuren door een afzonderlijke vereniging of door een samenwerkingsverband van verenigingen. Elke vereniging kan elk jaar één individuele aanvraag indienen, waarbij 50% van de kosten wordt terugbetaald, met een maximum van 1000€.
Binnen een samenwerkingsverband wordt het verkregen bedrag verdeeld onder de verenigingen à rato van hun individuele inbreng. Datzelfde jaar kan elke vereniging uit die samenwerking nog een individuele aanvraag doen. In dat geval bedraagt de maximum teruggave 1000€, verminderd met het eerder toegekende deel uit het samenwerkingsverband.

Meer info

Cultuurdienst - coördinator vrije tijd
Schoolstraat 35
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 46
E: cultuur@ingelmunster.be

Openingsuren:

Enkel op afspraak