Wandtapijt en karton

Karton 'Filips de Schone ontvangt de schepen van Brugge'

Vooraleer een wandtapijt werd opgezet, werd een soort ontwerp gemaakt op karton dat als patroon diende tijdens het weven. Het wandtapijt waarvoor het karton ‘Filips de Schone ontvangt de schepen van Brugge’ gemaakt werd, ging verloren in de brand van 2001 die het kasteel van Ingelmunster grotendeels verwoestte. De compositie van het karton werd in spiegelbeeld uitgewerkt. Dit is onmiddellijk zichtbaar aan het schrift en de cijfers. Omdat de originele materie van het karton tijdens het weven werd aangetast, zijn er slechts weinig originele kartons bewaard gebleven.
Het karton, dat geschilderd werd door A.K.Sandoz, toont de overhandiging van de sleutels van Brugge aan Filips de Schone. Deze toenmalige koning van Frankrijk nam zijn intrek in het kasteel van Ingelmunster in 1297. De schepen van Brugge vreesde dat bij de verovering van Brugge door de Fransen het H. Bloed zou weggevoerd worden. In ruil voor de sleutels van de stad beloofde Filips de Schone de relieken in Brugge te laten. De overhandiging van de oorkonde met deze belofte aan de schepen van Brugge staat op het werk afgebeeld.
Het tafereel moet gesitueerd worden in de machtsstrijd tussen Filips de Schone en de Graaf van Vlaanderen. Filips de Schone probeerde Vlaanderen te bezetten en in 1297 was dit reeds voor een gedeelte gelukt. Dat deze gebeurtenis plaatsvond in Ingelmunster had alles te maken met het feit dat onze kasteelheer een trouwe aanhanger was van de Graaf. Op die manier demonstreerde Filips de Schone zijn machtspositie. De moeilijkheden tussen Filips de Schone en de Graaf van Vlaanderen, gevolgd door de bezetting en annexatie van Vlaanderen, waren mede de oorzaak van de Guldensporenslag in 1302. Omdat het karton erg broos was, liet de gemeente met de steun van de provincie het karton conserveren.  

Wandtapijt 'De Slag van Ingelmunster'

Dit wandtapijt was een eigen creatie naar een karton van A.K.Sandoz en werd geweven in 1878 voor de wereldtentoonstelling in Parijs. Sandoz zelf keek zijn karton af van het 18de eeuwse schilderij ‘De Slag van Ingelmunster, 1580’, dat vroeger in het kasteel hing maar door de brand in 2001 eveneens vernield werd. Het tapijt stelt een gevecht voor aan de Mandel in de streek van Ingelmunster in 1580 tussen de legers van de Staten Generaal en deze van de koning van Spanje, aangevoerd door de Markies van Roubaix. De aanvoerder van de Staten was een zekere De La Noue, een berucht Frans generaal, die ook in Frankrijk in de godsdienstoorlogen was verwikkeld. Hij werd te Ingelmunster bij de slag gevangen genomen en naar Farnèse gestuurd. De verwoesting van Ingelmunster en het kasteel leidde tot de verkoop van de heerlijkheid aan de von Plotho’s. Het kleurig spektakel is afgeboord met data en wapenschilden van de families Montblanc en von Plotho. In een inventaris van de manifactuur uit 1883 staat vermeld dat het tapijt 8.500kg woog, de grondstoffen 2,5€ kostten en het werk 75,72€. De totale kostprijs van het werk werd berekend op 101,6€.

In 1986 kocht de gemeente Ingelmunster ‘de Slag van Ingelmunster’ voor zo’n 21.250 euro.