Elektronisch loket

Een goede en snelle dienstverlening is voor het gemeentebestuur van groot belang. Daarom kan je via dit elektronisch loket een aantal documenten en formulieren digitaal aanvragen. Heel wat formulieren kan je onmiddellijk online invullen, andere zijn pdf-documenten die je uitprint en opstuurt of meebrengt naar het loket. Via het elektronisch loket volg je jouw dossier makkelijk op, op basis van het refertenummer dat iedere aanvraag krijgt.

Het e-loket is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk!

Burgerzaken

Bibliotheek

Inschrijven activiteiten en kampen / zalen en materiaal reserveren / evenementen en activiteiten aanvragen

Bouwen en wonen

Meldingen

Economie

Cultuur

Surf naar 'mijn ingelmunster' om je gegevens en documenten te bekijken.