Beleidsprogramma 2019-2025: de 10 Grote Werken

Onder de noemer 'De 10 Grote Werken' bundelt het bestuur alle geplande doelstellingen voor deze legislatuur. Een belangrijke visie doorheen het beleidsplan is 'iedereen doet mee': iedereen telt mee, werkt mee, denkt mee en feest mee.

1. Afwerken dorpsbrug, stations- en kanaalomgeving

Het gemeentebestuur investeert samen met de Vlaamse Waterweg in een nieuwe Brigandsbrug, die een hogere en bredere doorvaart mogelijk maakt. Na het afwerken van de dorpsbrug is de stationsomgeving de volgende stap. Daarnaast starten we met de opmaak en uitvoering van een masterplan voor de kanaalomgeving onder de noemer 'park aan het water'

Lees meer

2. Bouwen van een cultuurhuis, aanpassingen aan de Cultuurfabriek en inrichten van een Infopunt

Met het bouwen van een cultuurhuis wil het bestuur de gepaste accommodatie bieden voor allerlei activiteiten en evenementen. De Cultuurfabriek krijgt een facelift en in of bij het gemeentehuis voorzien we een Infopunt met ruime openingsuren.

Lees meer

3. Sport- en vrijetijdspark

Het sportcentrum moet evolueren naar een groen sport- en vrijetijdspark. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de bereikbaarheid van dit Sportpark.

Lees meer

4. Iedereen doet mee

We zetten in op gezondheid, laagdrempelige opleidingen om de digitale kloof te dichten, aandacht voor mensen met een beperking en het sterke verenigingsleven. Daarnaast bouwen we het vrijwilligersnetwerk verder uit. Via participatie kunnen inwoners meedenken over het beleid.

Lees meer

5. Ontwikkelen van een zorgcampus

Het is de doelstelling van het gemeentebestuur om de globale ouderenzorg optimaal te organiseren. Daarvoor zetten we onze schouders onder de uitbouw van een zorgcampus aan de assistentiewoningen De Ermitage in de Weststraat.

Lees meer

6. Een veilige, nette en fijne buurt

We vernieuwen per wijk de speelpleintjes. Op verschillende plaatsen komen zitbanken, insectenhotels en plantbakken voor kruiden of groenten. Aangename fiets- en wandelpaden zorgen voor de verbinding tussen al deze zones. Langs het kanaal komt een hondenweide. Om onze groene gemeente ook groen te houden, strijden we met IVIO en tal van vrijwilligers verder tegen het zwerfvuil. Om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de mobiliteit in onze gemeente herwerken we het mobiliteitsplan. Tegen 2030 moet alle openbare verlichting omgebouwd zijn naar ultrazuinige ledverlichting. Op plaatsen met een verhoogd risico komt camerabewaking, zowel in en rond ons eigen patrimonium, als op ons grondgebied. Tenslotte zetten we ook in op veiligheid op de weg.

Lees meer

7. Fietsmaatregelen

Fietsers hebben een belangrijke plaats in ons verkeer. Daarom zetten we in op fietsstraten, fietssuggestiestroken, oversteekplaatsen, enz. Een lokaal overlegplatform voor ons fietsbeleid moet bijdragen tot de verruiming van het draagvlak en de uitrol van het fietsbeleid verbreden. 

Wie in 2020 en 2023 een fiets koopt, kan rekenen op een fietssubsidie. Het fietsbeleid kent een apotheose in 2023 met het jaar van de fiets! Tenslotte blijven we investeren in fiets- en wandelwegen, ook trage wegen, zowel in het centrum als in het buitengebied.

Lees meer

8. Groen en ecologisch Ingelmunster

Het gemeentebestuur werkt mee aan de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact. We streven naar minder afval en zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie bij de aankoop van nieuwe dienstwagens bijvoorbeeld. Ook de renovatiecoach blijft zich inzetten voor energiezuinige woningen.

Lees meer

9. Aanbod voor kinderen

We werken het vrijetijdsaanbod voor kinderen verder uit en streven naar een goede samenwerking tussen de scholen. 

Lees meer

10. Gemeente als organisator en als dienstverlener

Met een uitgesproken keuze voor verdere digitalisering van de interne werking en de dienstverlening naar de inwoners toe, streeft de gemeente naar een grotere efficiëntie. Dit zal ook resulteren in een steeds meer klantvriendelijke en vlottere dienstverlening voor de burger. 

Lees meer

Meer info

Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051/33 74 00
E: beleidsplan@ingelmunster.be

Links

Heb je nog een idee of suggestie die aansluit bij de 10 Grote Werken? Laat het ons weten! We gaan graag aan de slag met concrete ideeën die financieel en praktisch haalbaar zijn.