Klachtenprocedure

Het gemeentebestuur behandelt klachten volgens de procedure die bepaald werd in het reglement klachtenbehandeling.

Een klacht kan betrekking hebben op:

 • het foutief verrichten van een handeling of prestatie
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie

Een ‘handeling of prestatie’ kan betrekking hebben op: 

 • een behandelingswijze
 • een termijn
 • een beslissing

Klachten zijn geen: 

 • vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities
 • algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid
 • klachten over beleidsplannen of –verklaringen
 • klachten over handelingen of prestaties die langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden
 • klachten die al eens ingediend en behandeld geweest zijn
 • klachten over handelingen en prestaties verricht door personen vreemd aan de gemeente Ingelmunster
 • klachten over handelingen en prestaties waarvoor een inspraak- of beroepsprocedure lopend is of waarvoor niet alle inspraak- of beroepsmogelijkheden aangewend zijn
 • anonieme klachten

De klacht bevat minimaal de naam van de klager, de contactgegevens van de klager en een omschrijving van de klacht.

Klachten kunnen ingediend worden

 • per brief: gemeente Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster
 • per e-mail: gemeente@ingelmunster.be
 • door ze persoonlijk af te geven aan het onthaal in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs

De klachtencoördinator houdt je op de hoogte van wat er met je klacht gebeurt. 

Meer info

Algemeen directeur - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051/33 74 10
E: algemeen.directeur@ingelmunster.be

Openingsuren:
Op afspraak