Politiereglement

Politiereglement

Het politiereglement (APR) is grotendeels gelijklopend in de MIDOW-zone. Er zijn slechts enkele uitzonderingen:

  • het reglement op de openbare markt;
  • de politieverordening op de begraafplaatsen;
  • de aanvullende verkeersreglementen;
  • bouwverordeningen en verkavelingverordeningen die van kracht zijn;
  • het aanvullend politiereglement voor het plaatsen van tijdelijke visuele reclame op openbaar domein.

Voor deze onderwerpen blijven de oude gemeentelijke reglementen van kracht.