Alle bekendmakingen

Datum zittingSoort zitting
25-06-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 25 juni 2024
Reglement (bekendgemaakt op 17-06-2024)
18-06-2024GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het aanbrengen van twee voetgangersoversteekplaatsen
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het aanbrengen van een mindervalidenparkeerplaats
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van een parkeerduurbeperking voor vrachtwagens
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het aanbrengen van parkeervakken
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Hof van Commerce)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Vaartstraat)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Kanaalstraat)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Robert Bultynckstraat)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Heirweg-Zuid)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Von Plothoplein)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (John F. Kennedystraat)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Molenhoek)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden (Kloosterhof)
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2024)
17-06-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een foodtruckfestival op 29 juni 2024
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 22 juni 2024 op de parking aan de Cultuurfabriek naar aanleiding van de organisatie van een eetfestijn door Judoclub Kawaichi
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2024)
10-06-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een wijziging aan het tijdelijk verkeersreglement van 27 mei 2024 betreffende de verkeersmaatregelen naar aanleiding van de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het EK voetbal 2024
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 1 en 5 juli, 16 en 20 september en 9 en 13 december 2024 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 22 juni 2024 op de parking aan de Cultuurfabriek naar aanleiding van de organisatie van een eetfestijn door Judoclub Kawaichi
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 juli 2024 naar aanleiding van een rommelmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 29 juni 2024 op de parking aan de Cultuurfabriek naar aanleiding van de organisatie van een Carwash door Chiro Mandelburcht
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke 'speelstraat' in de Hendrik Consciencestraat elke vrijdagnamiddag in juli en augustus 2024
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een foodtruckfestival op 29 juni 2024
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Instellen van een evenementenzone te Ingelmunster op 17, 22 en 26 juni 2024 naar aanleiding van de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het EK voetbal 2024
Reglement (bekendgemaakt op 11-06-2024)
10-06-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 10 juni 2024
Reglement (bekendgemaakt op 30-05-2024)
03-06-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de Carwash van Chiro Mandelburcht op 29 juni 2024 op de parking aan de Cultuurfabriek
Reglement (bekendgemaakt op 04-06-2024)
28-05-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 28 mei 2024
Reglement (bekendgemaakt op 21-05-2024)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 28 mei 2024
Reglement (bekendgemaakt op 29-05-2024)
27-05-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het EK voetbal 2024
Reglement (bekendgemaakt op 29-05-2024)
23-05-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de verkiezingsbar op 9 juni 2024 aan de Cultuurfabriek
Reglement (bekendgemaakt op 28-05-2024)
Veiligheid
Bij hoogdringendheid ontzeggen van de toegang tot de gemeentelijke gebouwen en de gebouwen van het OCMW aan een cliënt vanaf 23 mei 2024 tot 1 juli 2024 wegens herhaaldelijk verbaal agressief gedrag
Reglement (bekendgemaakt op 28-05-2024)
21-05-2024GemeenteraadErediensten
Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Amandus voor het boekjaar 2023
Reglement (bekendgemaakt op 23-05-2024)
13-05-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Kardinaal Cardijnstraat op 15 en 16 juni 2024
Reglement (bekendgemaakt op 15-05-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 9 juni 2024 op de parking aan de Cultuurfabriek naar aanleiding van de verkiezingen
Reglement (bekendgemaakt op 15-05-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 1 juni 2024 naar aanleiding van de 'Couckeroute'
Reglement (bekendgemaakt op 15-05-2024)
06-05-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een speelstraat in het Kloosterhof op 11 mei 2024
Reglement (bekendgemaakt op 07-05-2024)
30-04-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 30 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 22-04-2024)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 30 april 2024 (wijziging locatie)
Reglement (bekendgemaakt op 29-04-2024)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 30 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 02-05-2024)
29-04-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op naar aanleiding van het Labadouxfestival 2024
Reglement (bekendgemaakt op 30-04-2024)
Algemene financiering
Vaststellen niet-structureel tarief De Zolder - Bivak
Reglement (bekendgemaakt op 30-04-2024)
29-04-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens 'Nachtraven 2024@kasteel van Ingelmunster op 11 en 12 mei 2024
Reglement (bekendgemaakt op 07-05-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens het Labadouxfestival op 3, 4 en 5 mei 2024
Reglement (bekendgemaakt op 07-05-2024)
Mobiliteit
Vergunning voor inrichten van een wielerwedstrijd te Ingelmunster op 12 mei 2024
Reglement (bekendgemaakt op 07-05-2024)
29-04-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 29 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 18-04-2024)
23-04-2024GemeenteraadAlgemene financiering
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de jaarrekening 2023
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
Algemene financiering
Vaststellen van de jaarrekening 2023 betreffende het onderdeel van de gemeente
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
Personeel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
Personeel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
Economie
Goedkeuren van het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
23-04-2024Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Vaststellen van de jaarrekening 2023 betreffende het onderdeel van het OCMW
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
Personeel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
Personeel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2024)
22-04-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 27 en 28 april 2024 naar aanleiding van de scoutsfuif 'Beach Party'
Reglement (bekendgemaakt op 24-04-2024)
18-04-2024BurgemeesterWonen
Aanstellen woningcontroleurs voor het uitvoeren van het woonbeleid
Reglement (bekendgemaakt op 30-04-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens de 'Beach Party' op 27 en 28 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 30-04-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank tijdens het evenement Open Air op 27 april 2024 in het kasteelpark
Reglement (bekendgemaakt op 30-04-2024)
17-04-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 20 april 2024 naar aanleiding van de organisatie van een Automeeting
Reglement (bekendgemaakt op 23-04-2024)
12-04-2024BurgemeesterVeiligheid
Bij hoogdringendheid ontzeggen van de toegang tot het Sociaal Huis en de gebouwen van het OCMW aan een cliënt voor een periode van 6 maanden vanaf 10 april 2024 wegens herhaaldelijk verbaal agressief gedrag
Reglement (bekendgemaakt op 18-04-2024)
08-04-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 april 2024 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop
Reglement (bekendgemaakt op 11-04-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 19, 20 en 21 april 2024 naar aanleiding van de KLJ 'Oerquiz' en 'Oerfuif'
Reglement (bekendgemaakt op 11-04-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 13 april 2024 vanaf 15 uur tot en met 21 uur naar aanleiding van de opening van het nieuwe skatepark en de aanpalende groene speelzone
Reglement (bekendgemaakt op 11-04-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 12 mei 2024 naar aanleiding van de wielerwedstrijd 'Provinciaal Kampioenschap voor juniores' op open omloop
Reglement (bekendgemaakt op 11-04-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op de parking van de Cultuurfabriek op 12 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 11-04-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement vanaf 9 april tot 31 december 2024 naar aanleiding van de geplande werken in de gemeenteschool
Reglement (bekendgemaakt op 11-04-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2024
Reglement (bekendgemaakt op 11-04-2024)
03-04-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de 'Jeugdolympiade 2024' in het Sportpark op 17 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 10-04-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens de 'Oerquiz' en 'Oerfuif' van de KLJ op 19, 20 en 21 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 10-04-2024)
26-03-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de Jeugdolympiade op 17 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 10-04-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de organisatie van het evenement 'Paasmaandagvoetbal' op 1 april 2024 op het terrein van de jeugdlokalen
Reglement (bekendgemaakt op 10-04-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op het marktplein tijdens het evenement 'Jincarwash' op 13 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 10-04-2024)
26-03-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 26 maart 2024
Reglement (bekendgemaakt op 18-03-2024)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 26 maart 2024
Reglement (bekendgemaakt op 28-03-2024)
19-03-2024GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot sentier nr. 42 - Iseghemweg
Reglement (bekendgemaakt op 20-03-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot sentier nr. 50 - Ouden Aerdeweg
Reglement (bekendgemaakt op 20-03-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden
Reglement (bekendgemaakt op 20-03-2024)
18-03-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op het Stationsplein op 22 en 23 maart 2024 naar aanleiding van het evenement 'De laatste pils' in jeugdhuis Kontrabas
Reglement (bekendgemaakt op 20-03-2024)
04-03-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Brigandsloop op zaterdag 30 maart 2024
Reglement (bekendgemaakt op 06-03-2024)
27-02-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 27 februari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 22-02-2024)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 27 februari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 04-03-2024)
26-02-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Njiverheidstraat vanaf 1 maart tot en met 19 juli 2024 naar aanleiding van wegenwerken in de Nijverheidstraat
Reglement (bekendgemaakt op 28-02-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 8 en 12 april 2024 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 28-02-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op parking 1 van het Sportpark op 6 en 7 april 2024 naar aanleiding van de fuif Chirouge 2024
Reglement (bekendgemaakt op 28-02-2024)
26-02-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 26 februari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 15-02-2024)
20-02-2024GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden
Reglement (bekendgemaakt op 21-02-2024)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Kortrijkstraat
Reglement (bekendgemaakt op 21-02-2024)
14-02-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens de fuif' Chirouge op 6 en 7 april 2024
Reglement (bekendgemaakt op 16-02-2024)
12-02-2024College van burgemeester en schepenenVeiligheid
Kennis nemen van een besluit van de Waarnemend Gouverneur van West-Vlaanderen van 30 januari 2024 betreffende de verkiezingen van 9 juni 2024
Reglement (bekendgemaakt op 08-02-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 27 maart 2024 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 14-02-2024)
05-02-2024College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 06-02-2024)
01-02-2024BurgemeesterMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement betreffende een parkeerverbod in de Nijverheidstraat vanaf 5 februari tot en met 9 februari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 07-02-2024)
30-01-2024AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 30 januari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2024)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 30 januari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 01-02-2024)
29-01-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vastellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Oostrozebekestraat vanaf maandag 29 januari 2024 tot en met 19 juli 2024
Reglement (bekendgemaakt op 31-01-2024)
Mobiliteit
Vastellen van een tijdelijk verkeersreglement op Parking 2 van het Sportpark op 11 februari 2024 naar aanleiding van de opening van het kunstgrasveld
Reglement (bekendgemaakt op 31-01-2024)
24-01-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op 11 februari 2024 tijdens het evenement 'Opening Kunstgrasveld'.
Reglement (bekendgemaakt op 31-01-2024)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op openbaar domein op 9 februari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 31-01-2024)
23-01-2024GemeenteraadDienstverlening
Goedkeuren van het gemeentelijk reglement op het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsvoorzieningen
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2024)
22-01-2024College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Mandenmakersstraat te Ingelmunster op 4 februari 2024 naar aanleiding van de organisatie van een Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van de Mandenmakersstraat en de Schoenmakersstraat
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2024)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Albrecht Rodenbachstraat te Ingelmunster op 18 februari 2024 naar aanleiding van de organisatie van een Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van de straat
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2024)
17-01-2024BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op openbaar domein tijdens de buurtbijeenkomst van de bewoners van de Mandenmakersstraat en de Schoenmakersstraat op 4 februari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2024)
15-01-2024Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 17-01-2024)
08-01-2024College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 10-01-2024)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 10-01-2024)
29-12-2023BurgemeesterVeiligheid
Instellen van een verbod op het afsteken van vuurwerk
Reglement (bekendgemaakt op 29-12-2023)
27-12-2023College van burgemeester en schepenenVeiligheid
Instellen van een evenementenzone tijdens het Belgische Kampioenschap Cyclocross 2024 in Meulebeke op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 28-12-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross Meulebeke op zaterdag 13 en zondag 14 januari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 28-12-2023)
19-12-2023GemeenteraadAlgemene financiering
Goedkeuren van de aanpassing aan het belastingreglement op masten en pylonen
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van het onderdeel van de gemeente van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2023)
Algemene financiering
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de vijfde aanpassing van het MJP 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2023)
19-12-2023Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Goedkeuren van de afwijkingsprijs voor de dienst gezinszorg
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2023)
19-12-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 19 december 2023
Reglement (bekendgemaakt op 11-12-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 19 december 2023
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2023)
18-12-2023College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies gemeente per 1 januari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2023)
18-12-2023Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies Sociaal Huis
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2023)
18-12-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 18 december 2023
Reglement (bekendgemaakt op 06-12-2023)
11-12-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 12 december 2023 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 13-12-2023)
04-12-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 22, 23 en 24 december 2023 naar aanleiding van de organisatie van 'Studio Kontrabas'
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2023)
Mobiliteit
Vastellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Waterstraat vanaf maandag 4 december 2023 tot en met 19 juli 2024
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 15 december 2023 naar aanleiding van de organisatie van de 'Cityrun'
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 16 en 17 december 2023 naar aanleiding van de organisatie van een Kerstmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies vrije tijd - sport
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2023)
28-11-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank op 16 en 17 december 2023 tijdens de Kerstmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 13-12-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op 9 en 10 december 2023
Reglement (bekendgemaakt op 13-12-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank tijdens het evenement 'Studio Kontrabas' op 22, 23 en 24 december 2023
Reglement (bekendgemaakt op 13-12-2023)
28-11-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 28 november 2023
Reglement (bekendgemaakt op 21-11-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 28 november 2023
Reglement (bekendgemaakt op 01-12-2023)
27-11-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een politieactie op 1 december 2023
Reglement (bekendgemaakt op 28-11-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een nieuwjaarsreceptie in de Tarwestraat op 21 januari 2024
Reglement (bekendgemaakt op 28-11-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies vrije tijd - tienerwerking
Reglement (bekendgemaakt op 28-11-2023)
27-11-2023Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies crisisopvang
Reglement (bekendgemaakt op 28-11-2023)
21-11-2023GemeenteraadNutsvoorzieningen
Goedkeuren van een retributiereglement op hinder door werken aan nutsvoorzieningen andere dan elektriciteit en gas en infrastructuur op gemeentelijk openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2023)
Algemene financiering
Goedkeuren van een aanpassing van de retributieverordening met betrekking tot het parkeren in blauwe zone
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2023)
Erediensten
Goedkeuren van het budget 2024 van de kerkfabriek Sint Amandus
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2023)
13-11-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement evenement Paradanszo op 18 november 2023
Reglement (bekendgemaakt op 15-11-2023)
31-10-2023BurgemeesterMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 5 november 2023 op de parking van de Cultuurfabriek
Reglement (bekendgemaakt op 03-11-2023)
30-10-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Weststraat op 19 november 2023 naar aanleiding van de Plantactie Buurtbos
Reglement (bekendgemaakt op 03-11-2023)
24-10-2023GemeenteraadSport
Goedkeuren van een reglement van orde voor het gedeelte van het gemeentelijk sportcentrum gelegen buiten de Ring
Reglement (bekendgemaakt op 25-10-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de parking "Arsenaal" in de Schoolstraat
Reglement (bekendgemaakt op 25-10-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren voor elektrisch laden
Reglement (bekendgemaakt op 25-10-2023)
Personeel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 25-10-2023)
24-10-2023Raad voor maatschappelijk welzijnPersoneel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 25-10-2023)
24-10-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 24 oktober 2023
Reglement (bekendgemaakt op 16-10-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 24 oktober 2023
Reglement (bekendgemaakt op 30-10-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - besluit zoneraad van 24 oktober 2023 - goedkeuring begroting 2024
Reglement (bekendgemaakt op 31-10-2023)
23-10-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 23 oktober 2023
Reglement (bekendgemaakt op 11-10-2023)
17-10-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op 1 november 2023 tijdens de activiteit 'Troost' op de gemeentelijke begraafplaats
Reglement (bekendgemaakt op 25-10-2023)
16-10-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in het Stationsplein op 20 en 21 oktober 2023 naar aanleiding van de 'nacht van de jeugdbeweging'
Reglement (bekendgemaakt op 18-10-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies vrije tijd - tienerwerking
Reglement (bekendgemaakt op 18-10-2023)
Activering tewerkstelling en opleiding
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op de parking van het Sportpark op 28 en 29 oktober 2023
Reglement (bekendgemaakt op 18-10-2023)
27-09-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
De burgemeester verleent een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank op 28 en 29 oktober 2023
Reglement (bekendgemaakt op 03-10-2023)
26-09-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 26 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 18-09-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 26 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 28-09-2023)
25-09-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 28 september 2023 naar aanleiding van de organisatie van de Scholenveldloop
Reglement (bekendgemaakt op 26-09-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 1 oktober 2023 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop
Reglement (bekendgemaakt op 26-09-2023)
21-09-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) en speaker op openbaar domein tijdens de 'Scholenveldloop' op 28 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 28-09-2023)
19-09-2023GemeenteraadPersoneel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2023)
19-09-2023Raad voor maatschappelijk welzijnPersoneel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2023)
18-09-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 22, 23, 24 en 25 september 2023 naar aanleiding van de 'Kontrabasfeesten 2023'
Reglement (bekendgemaakt op 19-09-2023)
18-09-2023Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2023)
14-09-2023BurgemeesterVeiligheid
Vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd op open omloop op 1 oktober 2023
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2023)
Veiligheid
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 23 en 24 september 2023 in de Doelstraat voor het plaatsen van een terras op de straat ter hoogte van Doelstraat 97-99
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2023)
12-09-2023BurgemeesterOmgeving
Verlenen toestemming voor rooien van 32 hoogstambomen omwille van acuut gevaar
Reglement (bekendgemaakt op 12-09-2023)
11-09-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 september 2023 naar aanleiding van de organisatie van de Scholenveldloop
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 23, 24 en 25 september 2023 naar aanleiding van de jaarlijkse septemberkermis en het vuurwerk
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 23 september 2023 naar aanleiding van de braderie en rommelmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies administratie
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2023)
04-09-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 16 september 2023 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Keizer der Juniores
Reglement (bekendgemaakt op 06-09-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Gravinnestraat te Ingelmunster op 9 september 2023 naar aanleiding van de organisatie van 20 jaar Brielstroate
Reglement (bekendgemaakt op 06-09-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Albrecht Rodenbachstraat te Ingelmunster op 9 en 10 september 2023 naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 06-09-2023)
04-09-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de Scholenveldloop op 21 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 06-09-2023)
30-08-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens het buurtfeest in de Albrecht Rodenbachstraat op 9 en 10 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 06-09-2023)
Veiligheid
Machtiging voor een doortocht van de wielerwedstrijd Keizer der Juniores op 16 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 06-09-2023)
29-08-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad van 29 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 23-08-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 29 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 29-08-2023)
28-08-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op de parking van de Cultuurfabriek op 2 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 22 september 2023 naar aanleiding van de 'Strapdag'
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2023)
Leefmilieu
Goedkeuren van de aanvraag voor de aanleg van een straatgeveltuin
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2023)
21-08-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in het Kloosterhof op 26 en 27 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 22-08-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 26 en 27 augustus 2023 naar aanleiding van de organisatie van een zomerfeest in het Schuttershof
Reglement (bekendgemaakt op 22-08-2023)
17-08-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens het benefiet concert 'Apéro against cancer' op 27 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 22-08-2023)
14-08-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Rozestraat op 25 augustus 2023 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 16-08-2023)
09-08-2023BurgemeesterMobiliteit
Machtiging voor het inrichten van een wielerwedstrijd te Ingelmunster op 20 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 16-08-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens een buurtfeest op 19 augustus 2023 voor de bewoners van de Mandenmakersstraat en de Schoenmakersstraat
Reglement (bekendgemaakt op 16-08-2023)
24-07-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster op 5 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 31-07-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in het Acaciaplein te Ingelmunster vanaf 1 september tot en met 3 september 2023 naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 31-07-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Maandagstraat op 12 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 31-07-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Duikerstraat op 19 en 20 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 31-07-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 23 augustus 2023 naar aanleiding van een doortocht van de wielerwedstrijd Reweni Tour
Reglement (bekendgemaakt op 31-07-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een wielerwedstrijd op open omloop op 20 augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 31-07-2023)
10-07-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 4, 5 en 6 augustus 2023 naar aanleiding van de Kriekefeesten
Reglement (bekendgemaakt op 12-07-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 11 augustus 2023 tot en met 14 augustus 2023 naar aanleiding van de 'Mennefeesten'
Reglement (bekendgemaakt op 12-07-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Tarwestraat op 21 juli 2023
Reglement (bekendgemaakt op 12-07-2023)
10-07-2023BurgemeesterMobiliteit
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens een buurtfeest voor de bewoners van het Acaciaplein op 2 september 2023
Reglement (bekendgemaakt op 12-07-2023)
06-07-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens een buurtfeest op 21 juli 2023 voor de bewoners van de Tarwestraat
Reglement (bekendgemaakt op 12-07-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank tijdens de Far(m)-West Party op 22 en 23 juli 2023
Reglement (bekendgemaakt op 12-07-2023)
03-07-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 juli 2023 in de Doelstraat, Boterbloemstraat, Korenbloemstraat, Madeliefjesstraat en Kloosterhof naar aanleiding van een rommelmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 06-07-2023)
27-06-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad dinsdag 27 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 22-06-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 27 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 28-06-2023)
26-06-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een straatfeest in de Hendrik Consciencestraat op 8 juli 2023
Reglement (bekendgemaakt op 27-06-2023)
23-06-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op het marktplein op zaterdag 1 juli 2023 vanaf 9u. tot 18.30u. tijdens de organisatie van een carwash door de Aspi's van Chiro Mandelburcht
Reglement (bekendgemaakt op 23-06-2023)
20-06-2023GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Hoppestraat
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van parkeren met beperkte parkeertijd in de Bruggestraat en het aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Algemene financiering
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de vierde aanpassing van het MJP 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van het onderdeel van de gemeente van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
20-06-2023Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Vaststellen van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
19-06-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Krekelstraat te Ingelmunster op 21, 22 en 23 juli 2023 naar aanleiding van het feestweekend van de Landelijke Gilde, Ferm en KLJ
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 2 juli 2023 naar aanleiding van de een buurtfeest in de Hilaire Depraeterestraat
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke 'speelstraat' in de Hendrik Consciencestraat elke vrijdagnamiddag in juli en augustus 2023
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 8 en 9 juli 2023 naar aanleiding van 'Ingelmunster Zomert'
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 15 en 16 juli 2023 naar aanleiding van 'Ommegangkermis'
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
Algemene financiering
Vaststellen niet-structureel tarief De Zolder
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2023)
14-06-2023BurgemeesterSport
Vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd op 25 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 22-06-2023)
12-06-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een foodtruckfestival op 24 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 14-06-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 22, 23, 24, 25 en 26 juni 2023 op parking 2 van het Sportpark naar aanleiding van het plaatsen van kampeerwagens van toeschouwers van het Belgisch Kampioenschap wielrennen
Reglement (bekendgemaakt op 14-06-2023)
12-06-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 12 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 01-06-2023)
07-06-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 24 juni 2023 naar aanleiding van de organisatie van het Foodtruckfestival
Reglement (bekendgemaakt op 14-06-2023)
05-06-2023College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies vrije tijd - toerisme en sport
Reglement (bekendgemaakt op 07-06-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 25 juni 2023 naar aanleiding van het Belgisch Kampioenschap wielrennen
Reglement (bekendgemaakt op 08-06-2023)
Veiligheid
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van de organisatie van het Belgisch kampioenschap wielrennen Elite Dames en Heren op zondag 25 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 08-06-2023)
23-05-2023GemeenteraadPersoneel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 24-05-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van een fietszone, zone 30 en woonerf in het Centrum
Reglement (bekendgemaakt op 24-05-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van een fietszone in de Kleine Izegemstraat
Reglement (bekendgemaakt op 24-05-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van een fietszone in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Pieter Deconinckstraat
Reglement (bekendgemaakt op 24-05-2023)
23-05-2023Raad voor maatschappelijk welzijnPersoneel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 24-05-2023)
23-05-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad dinsdag 23 mei 2023
Reglement (bekendgemaakt op 15-05-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 23 mei 2023
Reglement (bekendgemaakt op 30-05-2023)
22-05-2023BurgemeesterSport
Vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd te Ingelmunster op 29 mei 2023
Reglement (bekendgemaakt op 23-05-2023)
15-05-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 29 mei 2023 naar aanleiding van een wielerwedstrijd voor Nieuwelingen op open omloop
Reglement (bekendgemaakt op 17-05-2023)
05-05-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid, het schenken van sterke drank en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op 20 mei 2023 voor de organisatie van een JIN terras op het marktplein
Reglement (bekendgemaakt op 10-05-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank op 20 mei 2023 in het kasteeldomein tijdens de activiteit Nachtraven 2023
Reglement (bekendgemaakt op 10-05-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank op 26 mei 2023 op het marktplein naar aanleiding van de organisatie van 'Bedanking Studio Kontrabas'
Reglement (bekendgemaakt op 10-05-2023)
27-04-2023BurgemeesterMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van het Labadouxfestival
Reglement (bekendgemaakt op 03-05-2023)
25-04-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad dinsdag 25 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 17-04-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad dinsdag 25 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 02-05-2023)
24-04-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 26 april tot 31 oktober 2023 naar aanleiding van het plaatsen van bijkomende terrassen bij horecazaken
Reglement (bekendgemaakt op 27-04-2023)
24-04-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad 24 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 13-04-2023)
20-04-2023BurgemeesterMobiliteit
Vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd op 23 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 26-04-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens de fuif 'Beach Party' op 29 en 30 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 26-04-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens het Labadouxfestival 2023
Reglement (bekendgemaakt op 26-04-2023)
18-04-2023GemeenteraadAlgemene financiering
Schrappen van de retributie voor de ingebruikname van het openbaar domein voor commerciële activiteiten
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
Veiligheid
Bekrachtigen van het besluit van de burgemeester van 22 maart 2023 betreffende het vaststellen van een politieverordening voor de organisatie van de randactiviteiten tijdens het Belgisch Kampioenschap Wielrennen Elite Dames en Heren op 25 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
Algemene financiering
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de jaarrekening 2022
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
Algemene financiering
Vaststellen van de jaarrekening 2022 betreffende het onderdeel van de gemeente
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
Erediensten
Verlenen van advies met betrekking tot de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-Amandus voor het boekjaar 2022
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
18-04-2023Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Vaststellen van de jaarrekening 2022 betreffende het onderdeel van het OCMW
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
17-04-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 29 en 30 april 2023 naar aanleiding van de scoutsfuif 'Beach Party'
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2023
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 23 april 2023 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op open omloop
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21, 22 en 23 april 2023 naar aanleiding van de KLJ quiz en de KLJ Oerfuif
Reglement (bekendgemaakt op 19-04-2023)
14-04-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 17 april, 21 april, 3 juli, 7 juli, 2 oktober, 6 oktober, 27 november en 1 december 2023 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 20-04-2023)
28-03-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad dinsdag 28 maart 2023
Reglement (bekendgemaakt op 20-03-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad dinsdag 28 maart 2023
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2023)
27-03-2023College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies vrije tijd - tienerwerking
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2023)
22-03-2023BurgemeesterMobiliteit
Vaststellen van een politieverordening betreffende de organisatie van randactiviteiten tijdens het Belgisch kampioenschap Wielrennen Elite Dames en Heren op 25 juni 2023
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de organisatie van de Jin carwash op 8 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid tijdens de Oerquiz en Oerfuif georganiseerd door KLJ Ingemunster op 21, 22 en 23 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2023)
21-03-2023GemeenteraadInfrastructuren
Goedkeuren van het gemeentelijk subsidiereglement voor het verharden van private toegangswegen
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2023)
Water
Goedkeuren van de aangepaste subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2023)
20-03-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 30 april 2023 naar aanleiding van de doortochten van de wielerwedstrijd International Paracycling Classics Ronde in Vlaanderen Brugge-Ronse
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2023)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 2 april 2023 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd op open omloop 'De Ronde van Vlaanderen'
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2023)
16-03-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken naar aanleiding van de fuif 'Chirouge' op 1 en 2 april 2033
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2023)
13-03-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Brigandsloop op zaterdag 25 maart 2023
Reglement (bekendgemaakt op 15-03-2023)
06-03-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 29 maart 2023 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 08-03-2023)
06-03-2023Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies crisisopvang
Reglement (bekendgemaakt op 08-03-2023)
28-02-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad dinsdag 28 februari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 20-02-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 28 februari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 06-03-2023)
27-02-2023College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies vrije tijd - technieker
Reglement (bekendgemaakt op 01-03-2023)
27-02-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de Handelsbeurs op 18 en 19 maart 2023
Reglement (bekendgemaakt op 01-03-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen op 29 maart 2023
Reglement (bekendgemaakt op 01-03-2023)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor de doortocht van de wielerwedstrijd Ronde van Vlaanderen op 2 april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 01-03-2023)
27-02-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 27 februari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 15-02-2023)
13-02-2023College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies leefmilieu
Reglement (bekendgemaakt op 15-02-2023)
08-02-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op openbaar domein op 17 februari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 15-02-2023)
06-02-2023Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 08-02-2023)
31-01-2023AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad dinsdag 31 januari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2023)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 31 januari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 01-02-2023)
30-01-2023BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken op 17 en 18 februari 2023 tijdens 'Aspicafé'
Reglement (bekendgemaakt op 02-02-2023)
24-01-2023GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren op de Centrumparking
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2023)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het invoeren van een parkeerverbod op de Kortrijkstraat (N50)
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2023)
Personeel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2023)
Omgeving
Goedkeuren van de aansluiting bij het Vastgoedinformatieplatform en vaststellen van een retributie
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2023)
24-01-2023Raad voor maatschappelijk welzijnPersoneel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2023)
16-01-2023College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Albrecht Rodenbachstraat te Ingelmunster op 19 februari 2023 naar aanleiding van de organisatie van een Nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van de straat
Reglement (bekendgemaakt op 18-01-2023)
16-01-2023Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies ouderenwoningen
Reglement (bekendgemaakt op 18-01-2023)
26-12-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vastellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Jan Breydelstraat vanaf maandag 9 januari 2023 tot en met dinsdag 21 maart 2023
Reglement (bekendgemaakt op 28-12-2022)
22-12-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens een buurtfeest voor de bewoners van de Tarwestraat op 22 januari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 28-12-2022)
20-12-2022GemeenteraadAlgemene financiering
Goedkeuren van de aanpassing aan het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi en kranten en gelijkgestelde producten
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
Algemene financiering
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de derde aanpassing van het MJP 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van het onderdeel van de gemeente van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
20-12-2022Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Vaststellen van de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
20-12-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 20 december 2022
Reglement (bekendgemaakt op 12-12-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 20 december 2022
Reglement (bekendgemaakt op 27-12-2022)
19-12-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Tarwestraat op 21 en 22 januari 2023
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
Economie
Goedkeuren van afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2023
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van niet structurele retributies De Max april 2023
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
19-12-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad 19 december 2022
Reglement (bekendgemaakt op 08-12-2022)
15-12-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken op 31 december 2022 en 1 januari 2023 in het jeugd- en ontmoetingscentrum
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 8 januari 2023 op het marktplein naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie voor de Ingelmunsterse bevolking
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens een Nieuwjaarsdrink in de Klaprozenstraat
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2022)
12-12-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 14 tot en met 18 december 2022 naar aanleiding van de organisatie van Studio Kontrabas, Cityrun en Kerstmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 14-12-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies dienst Burgerzaken
Reglement (bekendgemaakt op 14-12-2022)
05-12-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 16 december 2022 naar aanleiding van de organisatie van de 'Cityrun'
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2022)
05-12-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid tijdens de organisatie van Studio Kontrabas, Cityrun en Kerstmarkt op 15, 16, 17 en 18 december 2022
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2022)
29-11-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 29 november 2022
Reglement (bekendgemaakt op 21-11-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 29 november 2022
Reglement (bekendgemaakt op 05-12-2022)
28-11-2022College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies vrije tijd
Reglement (bekendgemaakt op 30-11-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies markt en ambulante activiteiten
Reglement (bekendgemaakt op 30-11-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies dienst Omgeving
Reglement (bekendgemaakt op 30-11-2022)
22-11-2022GemeenteraadEconomie
Goedkeuren van het reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2022)
Algemene financiering
Goedkeuren van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2022)
Erediensten
Goedkeuren van het budget 2023 van de kerkfabriek Sint Amandus
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2022)
21-11-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 28 november en 2 december 2022 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2022)
21-11-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 4 december 2022 in de tent op het marktplein
Reglement (bekendgemaakt op 23-11-2022)
14-11-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 23 en 27 november en 1 december 2022 naar aanleiding van de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal 2022
Reglement (bekendgemaakt op 16-11-2022)
10-11-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 12 en 13 november 2022 in de Bollewerpstraat 112 naar aanleiding van de scoutsfuif Fatty Party
Reglement (bekendgemaakt op 16-11-2022)
31-10-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Gravinnestraat te Ingelmunster op 23 en 27 november en 1 december 2022 naar aanleiding van de uitzending van de wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het WK voetbal 2022
Reglement (bekendgemaakt op 03-11-2022)
25-10-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op het marktplein te Ingelmunster op 23 en 27 november en 1 december 2022 tijdens de activiteiten naar aanleiding van de wedstrijden van de Rode Duivels in het WK 2022
Reglement (bekendgemaakt op 03-11-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van een radiowagen
Reglement (bekendgemaakt op 03-11-2022)
25-10-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 25 oktober 2022
Reglement (bekendgemaakt op 19-10-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - besluit zoneraad van 25 oktober 2022 - goedkeuring begroting 2023
Reglement (bekendgemaakt op 27-10-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 25 oktober 2022
Reglement (bekendgemaakt op 03-11-2022)
24-10-2022College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 27-10-2022)
24-10-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 24 oktober 2022
Reglement (bekendgemaakt op 12-10-2022)
18-10-2022GemeenteraadAlgemene financiering
Goedkeuren van een retributiereglement
Reglement (bekendgemaakt op 20-10-2022)
12-10-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke drank naar aanleiding van de fuif Dance With The Duvel
Reglement (bekendgemaakt op 19-10-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens het evenement Troost op 1 november 2022
Reglement (bekendgemaakt op 19-10-2022)
30-09-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging
Reglement (bekendgemaakt op 04-10-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van een omroepsysteem met luidsprekers
Reglement (bekendgemaakt op 04-10-2022)
27-09-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens het schoolfeest van De Wingerd op 9 oktober 2022
Reglement (bekendgemaakt op 03-10-2022)
27-09-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 27 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 19-09-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 27 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 03-10-2022)
26-09-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 26 september 2022 naar aanleiding van het vuurwerk tijdens de jaarlijkse septemberkermis
Reglement (bekendgemaakt op 27-09-2022)
20-09-2022BurgemeesterMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 24 en 25 september 2022 in de Doelstraat voor het plaatsen van een terras op de straat ter hoogte van Doelstraat 97-99
Reglement (bekendgemaakt op 27-09-2022)
19-09-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van de organisatie van de 'Exact-Cross- Meulebeke' op zaterdag 1 oktober 2022
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van de Exact Cross Meulebeke op zaterdag 1 oktober 2022
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 3 en 7 oktober 2022 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 2 oktober 2022 naar aanleiding van Open Bedrijvendag
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster in de Guido Gezellestraat en Schoolstraat naar aanleiding van afbraakwerken
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2022)
14-09-2022BurgemeesterActivering tewerkstelling en opleiding
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens de opendeurdagen van de brandweer op 24 en 25 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2022)
12-09-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 23, 24 en 25 september 2022 naar aanleiding van de organisatie van de Kontrabasfeesten
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 24 september 2022 naar aanleiding van de organisatie van een activiteit in de Doelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 24 september 2022 naar aanleiding van de braderie, rommelmarkt en opendeurdag van de brandweer
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 24 en 25 september 2022 naar aanleiding van de jaarlijkse septemberkermis
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 16 september 2022 naar aanleiding van de 'Strapdag'
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster in de Guido Gezellestraat en Schoolstraat naar aanleiding van afbraakwerken.
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies begraafplaatsen
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Algemeen bestuur
Goedkeuren van het reglement met betrekking tot initiatiefsubsidies
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
12-09-2022BurgemeesterActivering tewerkstelling en opleiding
Wijzigen van een tijdelijk verkeersreglement op 17 september 2022 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd 'Keizer der Juniores'
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 23, 24 en 25 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 13-09-2022)
05-09-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster betreffende het invoeren van een tonnagebeperking tot 5 ton op het Stationsplein, Brigandsbrug en Handelsstraat vanaf 5 september 2022 tot het einde van de werken in de Izegemstraat ter hoogte van de Spoorwegstraat
Reglement (bekendgemaakt op 07-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Gravinnestraat te Ingelmunster op 10 september 2022 naar aanleiding van de organisatie van 20 jaar Brielstroate
Reglement (bekendgemaakt op 07-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Albrecht Rodenbachstraat te Ingelmunster op 17 en 18 september 2022 naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 07-09-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in het Acaciaplein te Ingelmunster op 17 september 2022 naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 07-09-2022)
31-08-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 10 september 2022 naar aanleiding van de organisatie van '20 jaar Brielstroate'
Reglement (bekendgemaakt op 08-09-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Albrecht Rodenbachstraat op 17 en 18 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 08-09-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens een buurtfeest op 17 september 2022 op het Acaciaplein
Reglement (bekendgemaakt op 08-09-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid naar aanleiding van de organisatie van een Oogstfeest in de Drevetuintjes
Reglement (bekendgemaakt op 08-09-2022)
30-08-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 30 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 22-08-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 30 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 05-09-2022)
29-08-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Onze-Lieve-Vrouwstraat op 4 september 2022 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Rozestraat op 2 en 3 september 2022 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies - boekenverkoop bibliotheek
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2022)
29-08-2022Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies - Goedkeuring tarief "maaltijd aan huis"
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2022)
25-08-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid tijdens een buurtfeest in de Rozestraat op 2 en 3 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 31-08-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid tijdens een buurtfeest in de Onze-Lieve-Vrouwstraat op 4 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 31-08-2022)
22-08-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in het Robrecht De Friesplein op 27 en 28 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 24-08-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in het Kloosterhof op 27 en 28 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 24-08-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 24-08-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 27 en 28 augustus 2022 naar aanleiding van een buurtfeest in de Hendrik Consciencestraat
Reglement (bekendgemaakt op 24-08-2022)
10-08-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het spelen van muziek tot 85Db tijdens een buurtfeest John F. Kennedystraat
Reglement (bekendgemaakt op 17-08-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het spelen van muziek tot 85Db tijdens een buurtfeest Kloosterhof
Reglement (bekendgemaakt op 17-08-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op openbaar domein tijdens een buurtfeest R. De Friesplein
Reglement (bekendgemaakt op 17-08-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) tijdens het buurtfeest in de Mandelstraat op 13 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 17-08-2022)
08-08-2022College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 09-08-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 27 en 28 augustus 2022 naar aanleiding van een zomerfeest in het Schuttershof
Reglement (bekendgemaakt op 09-08-2022)
01-08-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 14 augustus 2022 naar aanleiding van de een buurtfeest in de Hilaire Depraeterestraat
Reglement (bekendgemaakt op 02-08-2022)
29-07-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid
Reglement (bekendgemaakt op 11-08-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A)
Reglement (bekendgemaakt op 11-08-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85 dB(A) op 21 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 11-08-2022)
27-07-2022BurgemeesterWonen
Aanstellen van woningcontroleurs
Reglement (bekendgemaakt op 28-07-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het spelen van achtergrondmuziek tot 85dB op 4 en 5 augustus 2022 op het terrein van de 'Kriekefeesten'
Reglement (bekendgemaakt op 28-07-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 14 augustus 2022 naar aanleiding van een buurtfeest in de Hilaire Depraeterestraat
Reglement (bekendgemaakt op 28-07-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 4 september 2022 naar aanleiding van een buurtfeest in de Onze-Lieve-Vrouwestraat
Reglement (bekendgemaakt op 28-07-2022)
25-07-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 12 augustus 2022 tot en met 11 augustus 2022 naar aanleiding van de 'Mennefeesten'
Reglement (bekendgemaakt op 26-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 17 september 2022 naar aanleiding van de doortocht van een wielerwedstrijd
Reglement (bekendgemaakt op 26-07-2022)
18-07-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een wielerwedstrijd op open omloop op 21 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 7 augustus 2022 naar aanleiding van een straatfeest
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 13 en 14 augustus 2022 naar aanleiding van de een buurtfeest in de Mandelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 5, 6, 7 augustus 2022 naar aanleiding van de Kriekefeesten
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2022)
18-07-2022AndereVolksgezondheid
Tijdelijk verbod onttrekking water onbevaarbare waterlopen - besluit van de Gouverneur van 18 juli 2022
Reglement (bekendgemaakt op 20-07-2022)
Volksgezondheid
Besluit gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg nv betreffende het instellen van een captatieverbod kanaal Roeselare- Leie
Reglement (bekendgemaakt op 20-07-2022)
15-07-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 22, 23 en 24 juli 2022 naar aanleiding van het feestweekend van de Landelijke Gilde, Ferm en KLJ Ingelmunster
Reglement (bekendgemaakt op 27-07-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 5, 6 en 7 augustus 2022 naar aanleiding van het feestweekend van de wijk De Krieke
Reglement (bekendgemaakt op 27-07-2022)
Veiligheid
Verlenen van een vergunning voor de doortocht van een wielerwedstrijd op 17 september 2022
Reglement (bekendgemaakt op 27-07-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 12, 13, 14 en 15 augustus 2022 naar aanleiding van de Mennefeesten
Reglement (bekendgemaakt op 27-07-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 13 en 14 augustus 2022 naar aanleiding van een buurtfeest in de Maandagstraat
Reglement (bekendgemaakt op 27-07-2022)
12-07-2022BurgemeesterLeefmilieu
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek tot 85dB op openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 27-07-2022)
Veiligheid
Verlenen van een vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd op 21 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 27-07-2022)
11-07-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 16 en 17 juli 2022 naar aanleiding van de Ommegangkermis
Reglement (bekendgemaakt op 13-07-2022)
06-07-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 16 en 17 juli 2022 naar aanleiding van een buurtfeest in de Klaverstraat
Reglement (bekendgemaakt op 15-07-2022)
04-07-2022College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 05-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Duikerstraat op 20 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 05-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Tarwestraat op 16 en 17 juli 2022
Reglement (bekendgemaakt op 05-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Klaverstraat en Hovenierstraat op 16 en 17 juli 2022
Reglement (bekendgemaakt op 05-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Krekelstraat te Ingelmunster op 23 en 24 juli naar aanleiding van een jeugdfuif
Reglement (bekendgemaakt op 05-07-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 juli 2022 in de Doelstraat, Boterbloemstraat, Korenbloemstraat, Madeliefjesstraat en Kloosterhof naar aanleiding van een rommelmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 05-07-2022)
01-07-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 16 en 17 juli 2022 naar aanleiding van een buurtfeest in de Tarwestraat
Reglement (bekendgemaakt op 15-07-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 9 juli 2022 op het marktplein naar aanleiding van het evenement 'Vlaanderen Feest'
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2022)
28-06-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het spelen van achtergrondmuziek tot 85dB op 2 juli 2022 naar aanleiding van een carwash op het marktplein
28-06-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 28 juni 2022
Reglement (bekendgemaakt op 20-06-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 28 juni 2022 (wijziging locatie)
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2022)
27-06-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een buurtfeest in de Maandagstraat op 13 en 14 augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 28-06-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 28-06-2022)
27-06-2022Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2022)
27-06-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 27 juni 2022
Reglement (bekendgemaakt op 22-06-2022)
22-06-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
De burgemeester verleent een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 25 juni 2022 naar aanleiding van een manifestatie ter bevordering van de lokale handel en het lokale gemeenschapsleven
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2022)
21-06-2022GemeenteraadSport
Goedkeuren van het reglement erkenning en sportsubsidies
Reglement (bekendgemaakt op 23-06-2022)
Dienstverlening
Goedkeuren van het gemeentelijk reglement op de begraafplaats en de lijkbezorging
Reglement (bekendgemaakt op 23-06-2022)
Veiligheid
Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 23-06-2022)
21-06-2022Raad voor maatschappelijk welzijnSociale zaken
Goedkeuren van het reglement van de mindermobielencentrale
Reglement (bekendgemaakt op 23-06-2022)
20-06-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke 'speelstraat' in de Hendrik Consciencestraat op vrijdagnamiddag in juli en augustus 2022
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de organisatie van een foodtruckfestival op 25 juni 2022
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van niet structurele retributies zomer 2022
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2022)
Leefmilieu
Goedkeuren van een aanvraag voor de aanleg van een geveltuin
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2022)
13-06-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 4 en 8 juli, 28 november en 2 december 2022 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 15-06-2022)
09-06-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 29 juni, 1, 2 en 3 juli 2022
Reglement (bekendgemaakt op 23-06-2022)
31-05-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 31 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 23-05-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 31 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 07-06-2022)
30-05-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Bollewerpstraat op 11 juni 2022
Reglement (bekendgemaakt op 01-06-2022)
23-05-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op de parking van de Cultuurfabriek op 29 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 25-05-2022)
20-05-2022BurgemeesterLeefmilieu
Verlenen van een machtiging voor het gebruik van elektronisch versterkte muziek op openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 02-06-2022)
17-05-2022BurgemeesterMobiliteit
Machtiging voor het gebruik van gemeentewegen voor het uitvoeren van een uitzonderlijk transport
Reglement (bekendgemaakt op 02-06-2022)
11-05-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 14 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 12-05-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het gebruik van elektronische muziek op openbaar domein op 14 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 12-05-2022)
09-05-2022College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 11-05-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van niet-structurele tarieven
Reglement (bekendgemaakt op 11-05-2022)
04-05-2022BurgemeesterVeiligheid
De burgemeester geeft het bevel tot het slopen van het dak en de gevaarlijke geveldelen van een pand gelegen te Ingelmunster om de veiligheid van de omwonenden en de voorbijgangers te vrijwaren
Reglement (bekendgemaakt op 06-05-2022)
Mobiliteit
De burgemeester verleent een machtiging voor het gebruik van de gemeentewegen naar aanleiding van het uitvoeren van een uitzonderlijk transport
Reglement (bekendgemaakt op 06-05-2022)
03-05-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 3 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 25-04-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 3 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 09-05-2022)
29-04-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens het Labadouxfestival op 6, 7 en 8 mei 2022 in een tent op het terrein gelegen langs de Trakelweg
Reglement (bekendgemaakt op 04-05-2022)
28-04-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving jaarrekening 2021
Reglement (bekendgemaakt op 28-04-2022)
25-04-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement vanaf donderdag 5 mei tot en met maandag 9 mei 2022 naar aanleiding van de organisatie van het Labadouxfestival
Reglement (bekendgemaakt op 27-04-2022)
25-04-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 25 april 2022
Reglement (bekendgemaakt op 14-04-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - overzicht besluiten politieraad van 25 april 2022
Reglement (bekendgemaakt op 28-04-2022)
19-04-2022GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van de jaarrekening 2021 betreffende het onderdeel van de gemeente
Reglement (bekendgemaakt op 20-04-2022)
19-04-2022BurgemeesterVeiligheid
Verlenen van een vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd op 24 april 2022
Reglement (bekendgemaakt op 21-04-2022)
Veiligheid
Verlenen van een vergunning voor het inrichten van een wielerwedstrijd op 14 mei 2022
Reglement (bekendgemaakt op 27-04-2022)
14-04-2022BurgemeesterVeiligheid
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van de Buitenspeeldag op 20 april 2022
Reglement (bekendgemaakt op 15-04-2022)
13-04-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 24 april 2022 naar aanleiding van een wielerwedstrijd
Reglement (bekendgemaakt op 13-04-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 14 mei 2022 naar aanleiding van een wielerwedstrijd
Reglement (bekendgemaakt op 13-04-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 25 en 29 april 2022 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 13-04-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2022
Reglement (bekendgemaakt op 13-04-2022)
07-04-2022BurgemeesterVeiligheid
Tijdelijke vergunning voor het schenken van sterke drank in Jeugdhuis Kontrabas op 17 en 18 april 2022
Reglement (bekendgemaakt op 12-04-2022)
05-04-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het organiseren van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken op 7 mei 2022 naar aanleiding van het evenement '‘Nachtraven Open Air Techno fuif’ op de binnenkoer van het kasteel
Reglement (bekendgemaakt op 08-04-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens de 'Oerfuif' op 23 en 24 april 2022 in een tent op het terrein gelegen langs de Trakelweg
Reglement (bekendgemaakt op 08-04-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken tijdens de 'Beach Party' op 30 april en 1 mei 2022 in een tent op het terrein gelegen langs de Trakelweg
Reglement (bekendgemaakt op 08-04-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid tijdens een automeeting op 23 april 2022 op het marktplein
Reglement (bekendgemaakt op 08-04-2022)
04-04-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 4 april tot 31 oktober 2022 naar aanleiding van het plaatsen van bijkomende terrassen bij horecazaken
Reglement (bekendgemaakt op 06-04-2022)
29-03-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 29 maart 2022
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 29 maart 2022
Reglement (bekendgemaakt op 31-03-2022)
28-03-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 3 april 2022 naar aanleiding van het evenement 'Ingelmunster Aperitieft' op het marktplein.
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke 'speelstraat' in het Kloosterhof op 2 april 2022
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2022)
28-03-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid op 3 april 2022 naar aanleiding van een activiteit op het marktplein
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2022)
Toerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid en het schenken van sterke dranken op 2 en 3 april 2022 naar aanleiding van een fuif in de evenementenhal van het sportcentrum
Reglement (bekendgemaakt op 29-03-2022)
22-03-2022GemeenteraadVeiligheid
Afwijking algemeen sluitingsuur terrassen op openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 24-03-2022)
Dienstverlening
Goedkeuren van een aanpassing aan het zalenreglement
Reglement (bekendgemaakt op 24-03-2022)
Dienstverlening
Goedkeuren van een subsidiereglement voor het stimuleren van het gebruik van herbruikbare bekers bij evenementen
Reglement (bekendgemaakt op 24-03-2022)
Algemene financiering
Verlenen van vrijstelling van de retributie voor de ingebruikname van het openbaar domein door terrassen
Reglement (bekendgemaakt op 24-03-2022)
Algemene financiering
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de tweede aanpassing van het MJP 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 24-03-2022)
21-03-2022BurgemeesterToerisme, recreatie en evenementen
Verlenen van een machtiging voor het organiseren van een occasionele drankgelegenheid op 22 maart 2022 naar aanleiding van een activiteit op het marktplein
Reglement (bekendgemaakt op 21-03-2022)
14-03-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 30 maart 2022 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 15-03-2022)
14-03-2022Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 15-03-2022)
11-03-2022BurgemeesterVeiligheid
Opheffen tijdelijk verkeersreglement van 21 februari 2022
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2022)
10-03-2022BurgemeesterOmgeving
Verlenen toestemming voor het rooien van 6 hoogstambomen omwille van acuut gevaar
Reglement (bekendgemaakt op 15-03-2022)
08-03-2022BurgemeesterVeiligheid
Goedkeuren van een afwijking op het sluitingsuur
Reglement (bekendgemaakt op 15-03-2022)
07-03-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 30 maart 2022 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 09-03-2022)
03-03-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 7 maart 2022
Reglement (bekendgemaakt op 03-03-2022)
01-03-2022BurgemeesterOmgeving
Verlenen toestemming voor het rooien van 14 hoogstambomen omwille van acuut gevaar
Reglement (bekendgemaakt op 03-03-2022)
24-02-2022BurgemeesterMobiliteit
Verlenen van een machtiging voor de doortocht van een wielerwedstrijd op 30 maart 2022
Reglement (bekendgemaakt op 25-02-2022)
Veiligheid
Verlenen toestemming voor het rooien van een hoogstamboom omwille van acuut gevaar
Reglement (bekendgemaakt op 25-02-2022)
22-02-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 22 februari 2022
Reglement (bekendgemaakt op 15-02-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 22 februari 2022
Reglement (bekendgemaakt op 24-02-2022)
21-02-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Brigandsloop op zaterdag 26 maart 2022
Reglement (bekendgemaakt op 22-02-2022)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Doelstraat en Weststraat vanaf 22 februari 2022 tot de definitieve vaststelling van het nieuwe mobiliteitsplan
Reglement (bekendgemaakt op 22-02-2022)
15-02-2022BurgemeesterAlgemeen bestuur
Besluit met veiligheidsmaatregelen voor de gemeenteraadszitting van 15 februari 2022
Reglement (bekendgemaakt op 15-02-2022)
14-02-2022College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Handelsstraat vanaf 14 februari 2022 tot het einde van de bouw van de appartementen op het kruispunt Gentstraat-Stationsplein
Reglement (bekendgemaakt op 16-02-2022)
Mobiliteit
Goedkeuren van de startnota van de provincie West-Vlaanderen in het kader van het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke
Reglement (bekendgemaakt op 16-02-2022)
31-01-2022College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 02-02-2022)
25-01-2022BurgemeesterAlgemeen bestuur
Besluit tot het organiseren van de raden van 25 januari 2022 in digitale zitting
Reglement (bekendgemaakt op 25-01-2022)
25-01-2022AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 25 januari 2022
Reglement (bekendgemaakt op 17-01-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zonecollege en zoneraad 25 januari 2022 (wijziging agenda)
Reglement (bekendgemaakt op 18-01-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 25 januari 2022
Reglement (bekendgemaakt op 31-01-2022)
17-01-2022Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 19-01-2022)
10-01-2022College van burgemeester en schepenenEconomie
Goedkeuren van afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2022
Reglement (bekendgemaakt op 12-01-2022)
10-01-2022Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 12-01-2022)
27-12-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Nijverheidstraat vanaf 28 december 2021 tot de start van de werken in de NIjverheidstraat
Reglement (bekendgemaakt op 04-01-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van niet structurele retributies voorjaar 2022
Reglement (bekendgemaakt op 04-01-2022)
21-12-2021GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 04-01-2022)
Leefmilieu
Goedkeuren van de aanpassingen aan het gemeentelijk reglement op de aanleg van tegeltuinen
Reglement (bekendgemaakt op 04-01-2022)
21-12-2021Raad voor maatschappelijk welzijnSociale zaken
Goedkeuren van een tweede verlenging van de toepassingsperiode van het reglement betreffende de toekenning van een toelage ter ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg
Reglement (bekendgemaakt op 04-01-2022)
Algemene financiering
Vaststellen van de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 04-01-2022)
21-12-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 21 december 2021
Reglement (bekendgemaakt op 27-12-2021)
20-12-2021College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 21-12-2021)
20-12-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving besluiten politieraad van 20 december 2021
Reglement (bekendgemaakt op 03-01-2022)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving inzage begroting 2022
Reglement (bekendgemaakt op 22-12-2021)
13-12-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 17 december 2021 naar aanleiding van de organisatie van de 'Cityrun'
Reglement (bekendgemaakt op 15-12-2021)
13-12-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 21 december 2021
Reglement (bekendgemaakt op 13-12-2021)
08-12-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 20 december 2021
Reglement (bekendgemaakt op 08-12-2021)
06-12-2021AndereVolksgezondheid
Politiebesluit opheffing captatieverbod kanaal Roeselare - Leie
Reglement (bekendgemaakt op 08-12-2021)
01-12-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 30 november 2021
Reglement (bekendgemaakt op 02-12-2021)
30-11-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 30 november 2021
Reglement (bekendgemaakt op 25-11-2021)
23-11-2021GemeenteraadPersoneel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 26-11-2021)
Algemeen bestuur
Kennis nemen van het besluit van de gouverneur van 27 oktober 2021 houdende vernietiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ingelmunster van 26 juli 2021 tot goedkeuring van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling met betrekking tot de reconversie van de site Bekaert
Reglement (bekendgemaakt op 26-11-2021)
Personeel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Reglement (bekendgemaakt op 26-11-2021)
23-11-2021Raad voor maatschappelijk welzijnPersoneel en organisatie
Aanpassen van het arbeidsreglement van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 26-11-2021)
Personeel en organisatie
Aanpassen van de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel
Reglement (bekendgemaakt op 26-11-2021)
Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Aanpassen van de tarieven van de warme maaltijden en de poetsdienst
Reglement (bekendgemaakt op 26-11-2021)
22-11-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 29 november en 3 december 2021 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 25-11-2021)
15-11-2021College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 16-11-2021)
27-10-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2021
Reglement (bekendgemaakt op 26-10-2021)
26-10-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 26 oktober 2021
Reglement (bekendgemaakt op 18-10-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 26 oktober 2021 (wijziging locatie)
Reglement (bekendgemaakt op 25-10-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving besluiten politieraad van 25 oktober 2021
Reglement (bekendgemaakt op 26-10-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 26 oktober 2021
Reglement (bekendgemaakt op 27-10-2021)
14-10-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 25 oktober 2021
Reglement (bekendgemaakt op 14-10-2021)
04-10-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 4 en 8 oktober 2021 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 06-10-2021)
28-09-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 28 september 2021
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zonecollege en zoneraad 28 september 2021
Reglement (bekendgemaakt op 20-09-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 28 september 2021 (wijziging locatie)
Reglement (bekendgemaakt op 27-09-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 28 september 2021
Reglement (bekendgemaakt op 29-09-2021)
27-09-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 9 en 10 oktober 2021 naar aanleiding van een feest in de Oostrozebekestraat
Reglement (bekendgemaakt op 29-09-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Bollewerpstraat aan de ingang van de begraafplaats
Reglement (bekendgemaakt op 29-09-2021)
21-09-2021GemeenteraadAlgemene financiering
Goedkeuren van tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang
Reglement (bekendgemaakt op 23-09-2021)
Veiligheid
Goedkeuren van het politiereglement betreffende de vergunningsplicht voor clubhuizen van motorclubs en gelijkaardig georganiseerde, hi?rarchisch gestructureerde bendes
Reglement (bekendgemaakt op 23-09-2021)
Mobiliteit
Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van het lokaal overlegplatform voor fietsbeleid
Reglement (bekendgemaakt op 23-09-2021)
Wonen
Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor huurwoningen
Reglement (bekendgemaakt op 23-09-2021)
Wonen
Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning
Reglement (bekendgemaakt op 23-09-2021)
Wonen
Wijzigen van het gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeterings- en energiebesparende premie voor woningen
Reglement (bekendgemaakt op 23-09-2021)
20-09-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 4 en 10 oktober 2021 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 22 tot 27 september 2021 naar aanleiding van de Kontrabasfeesten 2021
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 25 en 26 september 2021 naar aanleiding van de jaarlijkse septemberkermis en randactiviteiten
Reglement (bekendgemaakt op 21-09-2021)
13-09-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 17 september 2021 naar aanleiding van de Strapdag
Reglement (bekendgemaakt op 14-09-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 19 september 2021 naar aanleiding van de doortocht van een wielerwedstrijd
Reglement (bekendgemaakt op 14-09-2021)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 14-09-2021)
31-08-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 31 augustus 2021
Reglement (bekendgemaakt op 23-08-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 31 augustus 2021
Reglement (bekendgemaakt op 02-09-2021)
30-08-2021College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 30-08-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 30 augustus en 3 september 2021 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 31-08-2021)
Vrije tijd
Vaststellen van een niet-structureel tarief
Reglement (bekendgemaakt op 31-08-2021)
25-08-2021BurgemeesterMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement nav buurtfeest in Schuttershof op 28 en 29 augustus 2021
Reglement (bekendgemaakt op 26-08-2021)
23-08-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een buurtfeest in de Hendrik Consciencestraat op 28 augustus 2021 tot 29 augustus 2021
Reglement (bekendgemaakt op 24-08-2021)
16-08-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 augustus 2021 naar aanleiding van een wielerwedstrijd
Reglement (bekendgemaakt op 17-08-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het Labadouxfestial 2021
Reglement (bekendgemaakt op 17-08-2021)
12-08-2021AndereVolksgezondheid
Instellen van een recreatie en captatieverbod in het kanaal Roeselare Leie
Reglement (bekendgemaakt op 12-08-2021)
09-08-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een buurtfeest in de Maandagstraat op 21 en 22 augustus 2021
Reglement (bekendgemaakt op 10-08-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een buurtfeest in de Albrecht Rodenbachstraat op 11 en 12 september 2021
Reglement (bekendgemaakt op 10-08-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 20 augustus 2021 naar aanleiding van een wielerwedstrijd op grondgebied Oostrozebeke
Reglement (bekendgemaakt op 10-08-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 2 september 2021 naar aanleiding van een doortocht van de wielerwedstrijd Benelux Tour
Reglement (bekendgemaakt op 10-08-2021)
12-07-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 13 en 16 juli 2021 naar aanleiding van het uitvoeren van het veegplan
Reglement (bekendgemaakt op 13-07-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 juli 2021 in de Doelstraat en Kloosterhof naar aanleiding van een rommelmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 13-07-2021)
05-07-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke 'speelstraat' in de Hendrik Consciencestraat in juli en augustus 2021
Reglement (bekendgemaakt op 06-07-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 17 en 18 juli 2021 naar aanleiding van de Ommegangkermis
Reglement (bekendgemaakt op 06-07-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 10 juli 2021 naar aanleiding georganiseerde activiteiten in het kader van de 11 juli-viering
Reglement (bekendgemaakt op 06-07-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van een buurtfeest in de Hendrik Consciencestraat op 10 juli 2021
Reglement (bekendgemaakt op 06-07-2021)
Veiligheid
Kennis nemen van het veiligheidsbesluit VM.CD.2021.04 van het Agentschap Natuur & Bos van de Vlaamse overheid inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
Reglement (bekendgemaakt op 06-07-2021)
29-06-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 29 juni 2021
Reglement (bekendgemaakt op 21-06-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad en zonecollege 29 juni 2021
Reglement (bekendgemaakt op 05-07-2021)
24-06-2021AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 24 juni 2021 van de politiegouverneur van West-Vlaanderen tot opheffing van het politiebesluit van 11 februari 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.
Reglement (bekendgemaakt op 28-06-2021)
21-06-2021College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 22-06-2021)
21-06-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - Kennisgeving agenda politieraad van 21 juni 2021
Reglement (bekendgemaakt op 09-06-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - Kennisgeving besluiten politieraad van 21 juni 2021
Reglement (bekendgemaakt op 24-06-2021)
14-06-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 16 juni 2021 naar aanleiding van de organisatie van het Belgisch Kampioenschap Tijdrijden te Ingelmunster
Reglement (bekendgemaakt op 15-06-2021)
Veiligheid
Kennis nemen van het veiligheidsbesluit VM.CD.2021.01 van het Agenstschap Natuur & Bos van de Vlaamse overheid inzake rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden
Reglement (bekendgemaakt op 15-06-2021)
07-06-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 15 juni 2021
Reglement (bekendgemaakt op 08-06-2021)
25-05-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 25 mei 2021
Reglement (bekendgemaakt op 17-05-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 25 mei 2021
Reglement (bekendgemaakt op 26-05-2021)
18-05-2021GemeenteraadAlgemene financiering
Jaarrekening 2020
Reglement (bekendgemaakt op 20-05-2021)
Algemene financiering
Goedkeuren van het deel van het OCMW met betrekking tot de jaarrekening 2020
Reglement (bekendgemaakt op 20-05-2021)
Veiligheid
Goedkeuren algemeen politiereglement na aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 20-05-2021)
17-05-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 23 mei tot 1 november 2021 naar aanleiding van het heropenen van de horeca bij de COVID-19 pandemie
Reglement (bekendgemaakt op 18-05-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2021
Reglement (bekendgemaakt op 18-05-2021)
07-05-2021AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 7 mei 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen tot opheffing van het besluit van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20u00 tot 05u00 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten.
Reglement (bekendgemaakt op 10-05-2021)
03-05-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 4 mei tot 1 november 2021 naar aanleiding van het plaatsen van bijkomende terrassen bij het heropenen van de horeca bij de COVID-19 pandemie
Reglement (bekendgemaakt op 10-05-2021)
27-04-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 27 april 2021
Reglement (bekendgemaakt op 20-04-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 27 april 2021
Reglement (bekendgemaakt op 29-04-2021)
23-04-2021AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 26-04-2021)
Volksgezondheid
Politiebesluit van 23 april 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 26-04-2021)
20-04-2021GemeenteraadVrije tijd
Goedkeuring gebruiksreglement volksspelen
Reglement (bekendgemaakt op 22-04-2021)
Algemeen bestuur
Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Reglement (bekendgemaakt op 22-04-2021)
19-04-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 2 mei 2021 naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd International Paracycling Classics Ronde in Vlaanderen Brugge-Ronse
Reglement (bekendgemaakt op 22-04-2021)
19-04-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 19 april 2021
Reglement (bekendgemaakt op 07-04-2021)
31-03-2021AndereVolksgezondheid
Besluit gouverneur houdende aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
Reglement (bekendgemaakt op 01-04-2021)
30-03-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 30 maart 2021
Reglement (bekendgemaakt op 22-03-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 30 maart 2021
Reglement (bekendgemaakt op 31-03-2021)
29-03-2021AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 29 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 30-03-2021)
23-03-2021GemeenteraadVeiligheid
Goedkeuren van het reglement voor de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat, na aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 25-03-2021)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement betreffende parkeerplaatsen voor elektrische wagens in de Weststraat
Reglement (bekendgemaakt op 25-03-2021)
Wonen
Goedkeuren van de visie inzake Sociaal Wonen voor de legislatuur 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 25-03-2021)
16-03-2021AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van de gouverneur van 16 maart 2021 met aanvullende maatregelen in de strijd tegen corona
Reglement (bekendgemaakt op 18-03-2021)
15-03-2021Vast bureauSociale zaken
Goedkeuren van de voorwaarden, de modaliteiten en het tarief voor het vervoer van en naar het vaccinatiecentrum
Reglement (bekendgemaakt op 18-03-2021)
23-02-2021GemeenteraadWonen
Voorlopig vaststellen van een nieuwe straatnaam
Reglement (bekendgemaakt op 25-02-2021)
Afval
Opheffen subsidiereglement kippen
Reglement (bekendgemaakt op 25-02-2021)
Wonen
Wijzigen gemeentelijk reglement conformiteitsattesten
Reglement (bekendgemaakt op 25-02-2021)
Wonen
Wijzigen van het reglement met betrekking tot de verbeteringspremie voor huurwoningen
Reglement (bekendgemaakt op 25-02-2021)
Wonen
Wijzigen gemeentelijk reglement belasting ongeschiktheid/onbewoonbaarheid
Reglement (bekendgemaakt op 25-02-2021)
23-02-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 23 februari 2021
Reglement (bekendgemaakt op 15-02-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 23 februari 2021
Reglement (bekendgemaakt op 24-02-2021)
22-02-2021Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen nieuwe tarieven
Reglement (bekendgemaakt op 22-02-2021)
22-02-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 22 februari 2021
Reglement (bekendgemaakt op 10-02-2021)
19-02-2021AndereVolksgezondheid
Besluit gouverneur aanvullende maatregelen tijdens wielerwedstrijden
Reglement (bekendgemaakt op 22-02-2021)
12-02-2021AndereVolksgezondheid
Politiebesluit gouverneur van 11 februari 2021 houdende de plicht tot het dragen en bij zich hebben van een mondneusmasker in WVL - aanpassing spec voor mondneusmaskerplicht op zeedijk tijdens Krokusvakantie ingaand vanaf 13/2 om 0u00
Reglement (bekendgemaakt op 12-02-2021)
08-02-2021College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Goedkeuren van de aanstelling van de provincie West-Vlaanderen als trekker voor de opmaak van een integrale startnota in het kader van het fietsfondsproject Roeselare-Meulebeke
Reglement (bekendgemaakt op 09-02-2021)
01-02-2021Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 02-02-2021)
26-01-2021AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 26 januari 2021
Reglement (bekendgemaakt op 18-01-2021)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad 26 januari 2021
Reglement (bekendgemaakt op 27-01-2021)
21-01-2021BurgemeesterDienstverlening
Lijst gezworenen
Reglement (bekendgemaakt op 10-02-2021)
18-01-2021College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 19-01-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Hinnebilkstraat ter hoogte van huisnummers 1A en 1B
Reglement (bekendgemaakt op 19-01-2021)
Mobiliteit
Goedkeuren van een wijziging aan het tijdelijk politiereglement met betrekking tot een snelheidsbeperking in de Gentstraat
Reglement (bekendgemaakt op 19-01-2021)
11-01-2021College van burgemeester en schepenenEconomie
Goedkeuren van afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2021
Reglement (bekendgemaakt op 12-01-2021)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Hinnebilkstraat ter hoogte van huisnummer 1A
Reglement (bekendgemaakt op 12-01-2021)
22-12-2020GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 (publicatiedatum: 29 december 2020)
Reglement (bekendgemaakt op 29-12-2020)
Nutsvoorzieningen
Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met Fluvius System Operator cv voor de aanleg van een riolering
Reglement (bekendgemaakt op 29-12-2020)
Mobiliteit
Fietssubsidie-verlengen uitkering subsidie tot eind juni 2021
Reglement (bekendgemaakt op 29-12-2020)
Algemeen bestuur
Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, na aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 29-12-2020)
Nutsvoorzieningen
Subsidiereglement gescheiden afvoersysteem - hervaststelling
Reglement (bekendgemaakt op 29-12-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met De Lijn voor het gratis gebruik van het openbaar busvervoer in Ingelmunster
Reglement (bekendgemaakt op 29-12-2020)
Wonen
Goedkeuren van een lokaal reglement voor de toewijzing van sociale woningen aan personen ouder dan 65 jaar
Reglement (bekendgemaakt op 23-12-2020)
16-12-2020AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 14 december 2020 van de provinciegouverneur houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 16-12-2020)
Volksgezondheid
Politiebesluit van 16 december 2020 van de provinciegouverneur houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 18-12-2020)
15-12-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zonecollege en zoneraad 15 december 2020
Reglement (bekendgemaakt op 07-12-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 15 december 2020
Reglement (bekendgemaakt op 16-12-2020)
09-12-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 21 december 2020
Reglement (bekendgemaakt op 10-12-2020)
03-12-2020AndereVolksgezondheid
Besluit van de gouverneur betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19
Reglement (bekendgemaakt op 04-12-2020)
Veiligheid
Besluit van de gouverneur betreffende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen en de preventieve kennisgeving m.b.t. de grote volkstoelopen
Reglement (bekendgemaakt op 04-12-2020)
24-11-2020BurgemeesterVolksgezondheid
Intrekken van het verbod op captatie in het Kanaal Roeselare-Leie
Reglement (bekendgemaakt op 25-11-2020)
24-11-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 24 november 2020
Reglement (bekendgemaakt op 16-11-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 24 november 2020
Reglement (bekendgemaakt op 30-11-2020)
23-11-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Hinnebilkstraat
Reglement (bekendgemaakt op 24-11-2020)
17-11-2020GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Lysbrugstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2020)
Patrimonium
Goedkeuren van het reglement voor de hondenlosloopweide in de Nijverheidsstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een wijziging van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de blauwe zone in het centrum
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een wijziging van het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Gentstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een tonnageverbod in de Gentstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Vlaswijk
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2020)
Algemeen bestuur
Goedkeuren van het participatiereglement
Reglement (bekendgemaakt op 19-11-2020)
16-11-2020AndereVeiligheid
Besluit van de gouverneur betreffende het verbod op vuurwerk
Reglement (bekendgemaakt op 20-11-2020)
09-11-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement in de Lysbrugstraat
Reglement (bekendgemaakt op 10-11-2020)
03-11-2020AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van de waarnemend-gouverneur betreffende opheffing captatieverbod uit de Mandel vanaf Roeselare en uit de Leie vanaf Sint-Baafs-Vijve tot aan de provinciegrens
Reglement (bekendgemaakt op 04-11-2020)
28-10-2020AndereVolksgezondheid
Mondmaskerplicht op speelpleinen en sportterreinen
Reglement (bekendgemaakt op 29-10-2020)
27-10-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 27 oktober 2020
Reglement (bekendgemaakt op 21-10-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 27 oktober 2020
Reglement (bekendgemaakt op 03-11-2020)
26-10-2020Vast bureauAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 26-10-2020)
22-10-2020AndereVolksgezondheid
Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen houdende de oplegging van een uniform en verplicht sluitingsuur vanaf 20u tot 5u 's morgens voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip door middel van automaten
Reglement (bekendgemaakt op 23-10-2020)
19-10-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging op 23 oktober 2020
Reglement (bekendgemaakt op 21-10-2020)
19-10-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 19 oktober 2020
Reglement (bekendgemaakt op 08-10-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 19 oktober 2020
Reglement (bekendgemaakt op 21-10-2020)
14-10-2020AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 14 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid
Reglement (bekendgemaakt op 14-10-2020)
11-10-2020AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod uit De Mandel vanaf Roeselare en uit de Leie vanaf Sint-Baafs-Vijve tot aan de provinciegrens
Reglement (bekendgemaakt op 12-10-2020)
02-10-2020AndereVolksgezondheid
Besluit gouverneur mondneusmaskerplicht en -bezit in de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 05-10-2020)
29-09-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 29 september 2020
Reglement (bekendgemaakt op 25-09-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 29 september 2020
Reglement (bekendgemaakt op 30-09-2020)
28-09-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Tijdelijk politiereglement snelheidsbeperking Gentstraat
Reglement (bekendgemaakt op 01-10-2020)
25-09-2020AndereVolksgezondheid
Politiebesluit houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van wielerwedstrijden in de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 29-09-2020)
22-09-2020GemeenteraadLeefmilieu
Goedkeuren van het reglement op de aanleg van tegeltuinen
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Rodenbachwijk
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Weststraat
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Bruggestraat
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Elfjulisingel
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Schoolstraat
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het Hof van Commerce, de Anzegemse route en de Molenhoek
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Vlaswijk
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Vierbunderwijk
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Schrijnwerkersstraat
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Boswijk
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2020)
14-09-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement vanaf 1 september tot 31 oktober 2020 naar aanleiding van het plaatsen van terrassen bij het heropenen van de horeca tijdens de COVID-19 pandemie
Reglement (bekendgemaakt op 15-09-2020)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 26 en 27 september 2020 naar aanleiding van de septemberkermis
Reglement (bekendgemaakt op 15-09-2020)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Kontrabasfeesten op 25, 26 en 27 september 2020
Reglement (bekendgemaakt op 15-09-2020)
07-09-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 18 september 2020 naar aanleiding van de Strapdag
Reglement (bekendgemaakt op 09-09-2020)
02-09-2020AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 2 september 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid
Reglement (bekendgemaakt op 03-09-2020)
31-08-2020College van burgemeester en schepenenEconomie
Goedkeuren van bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2020
Reglement (bekendgemaakt op 01-09-2020)
25-08-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 25 augustus 2020
Reglement (bekendgemaakt op 17-08-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 25 augustus 2020
Reglement (bekendgemaakt op 26-08-2020)
Volksgezondheid
Politiebesluit van 25 augustus 2020 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen m.b.t. seizoensarbeid
Reglement (bekendgemaakt op 27-08-2020)
24-08-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 24 augustus 2020
Reglement (bekendgemaakt op 25-08-2020)
21-08-2020BurgemeesterVolksgezondheid
Politiebesluit van de burgemeester inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis
Reglement (bekendgemaakt op 21-08-2020)
11-08-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 24 augustus 2020
Reglement (bekendgemaakt op 11-08-2020)
06-08-2020AndereVolksgezondheid
Politiebesluit waarnemend gouverneur West-Vlaanderen ivm seizoenarbeid
Reglement (bekendgemaakt op 06-08-2020)
30-07-2020BurgemeesterVolksgezondheid
Aanvullende maatregelen Covid-19 crisis
Reglement (bekendgemaakt op 30-07-2020)
23-07-2020BurgemeesterVolksgezondheid
Verplicht bedekken van neus en mond voor +12 jarigen op de wekelijkse openbare markt vanaf 24 juli 2020
Reglement (bekendgemaakt op 24-07-2020)
13-07-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 21 juli 2020 in de Doelstraat en Kloosterhof naar aanleiding van een rommelmarkt
Reglement (bekendgemaakt op 15-07-2020)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 18 en 19 juli 2020 naar aanleiding van de Ommegangskermis
Reglement (bekendgemaakt op 15-07-2020)
06-07-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke speelstraat in de Hendrik Consciencestraat in juli en augustus 2020
Reglement (bekendgemaakt op 10-07-2020)
29-06-2020College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 01-07-2020)
29-06-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 29 juni 2020
Reglement (bekendgemaakt op 23-06-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - overzicht beslissingen politieraad van 29 juni 2020
Reglement (bekendgemaakt op 30-06-2020)
23-06-2020GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Handelsstraat
Reglement (bekendgemaakt op 25-06-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Gentstraat
Reglement (bekendgemaakt op 25-06-2020)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de centrumbrug, de Stationsstraat, de Waterstraat en het Stationsplein
Reglement (bekendgemaakt op 25-06-2020)
23-06-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 23 juni 2020
Reglement (bekendgemaakt op 15-06-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 23 juni 2020
Reglement (bekendgemaakt op 29-06-2020)
22-06-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 22 juni tot 31 augustus 2020 voor het plaatsen van een tijdelijke halteplaats voor bussen van De LIJN in het Stationsplein.
Reglement (bekendgemaakt op 24-06-2020)
16-06-2020BurgemeesterEconomie
Afwijking algemeen sluitingsuur horeca
Reglement (bekendgemaakt op 17-06-2020)
15-06-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 15 juni tot 31 augustus 2020 naar aanleiding van het plaatsen van terrassen bij het heropenen van de horeca bij de COVID-19 pandemie
Reglement (bekendgemaakt op 16-06-2020)
08-06-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op het Stationsplein vanaf 8 juni tot 31 augustus 2020 naar aanleiding van het plaatsen van terrassen bij het heropenen van de horeca bij de COVID-19 pandemie
Reglement (bekendgemaakt op 09-06-2020)
01-06-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2020
Reglement (bekendgemaakt op 03-06-2020)
Mobiliteit
Vastellen van een aanvullend tijdelijk politiereglement op de parking ter hoogte van het jeugd- en ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat
Reglement (bekendgemaakt op 03-06-2020)
26-05-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 26 mei 2020
Reglement (bekendgemaakt op 19-05-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 26 mei 2020
Reglement (bekendgemaakt op 03-06-2020)
19-05-2020GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan
Reglement (bekendgemaakt op 20-05-2020)
18-05-2020College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 19-05-2020)
27-04-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 27 april 2020
Reglement (bekendgemaakt op 14-04-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 27 april 2020
Reglement (bekendgemaakt op 27-04-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - kennisgeving jaarrekening 2019
Reglement (bekendgemaakt op 27-04-2020)
24-03-2020GemeenteraadNutsvoorzieningen
Goedkeuren van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Reglement (bekendgemaakt op 25-03-2020)
02-03-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Brigandsloop op zaterdag 28 maart 2020
Reglement (bekendgemaakt op 03-03-2020)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 25 en 26 april 2020 naar aanleiding van de Scoutsfuif Beach Party
Reglement (bekendgemaakt op 03-03-2020)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 17, 18 en 19 april 2020 naar aanleiding van het KLJ cafe en de KLJ Oerfuif
Reglement (bekendgemaakt op 09-03-2020)
18-02-2020GemeenteraadMobiliteit
Goedkeuren van een retributieverordening met betrekking het parkeren in blauwe zone
Reglement (bekendgemaakt op 19-02-2020)
Cultuur
Goedkeuren van het reglement betreffende het Cultuurfonds, na aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 20-02-2020)
18-02-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 18 februari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 10-02-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 18 februari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 20-02-2020)
03-02-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement nav wielerwedstrijd 22 en 26 februari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 05-02-2020)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement nav buurtfeest Hendrik Consciencestraat 15 en 16 februari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 05-02-2020)
28-01-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 28 januari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 22-01-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 28 januari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 03-02-2020)
27-01-2020College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 1 en 2 februari 2020 naar aanleiding van het Boksgala
Reglement (bekendgemaakt op 28-01-2020)
Algemene financiering
Vaststellen van retributies
Reglement (bekendgemaakt op 28-01-2020)
27-01-2020AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 27 januari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 16-01-2020)
Interbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 27 januari 2020
Reglement (bekendgemaakt op 03-02-2020)
17-12-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van de tweede budgetwijziging voor boekjaar 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de Europawijk
Reglement (bekendgemaakt op 19-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een algemene financieringsbijdrage voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen wanneer een nieuwbouw, verbouw, uitbreiding, opsplitsing of een functiewijziging wordt uitgevoerd voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op taxidiensten en voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar voor de aanslagjaren 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op het huis-aan-huis verspreiden van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en -kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van de belastingverordening op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van een belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of bouwvallig voor de aanslagjaren 2020-2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
Algemene financiering
Goedkeuren van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025
Reglement (bekendgemaakt op 20-12-2019)
17-12-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - agenda zoneraad 17 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-12-2019)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 17 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 23-12-2019)
16-12-2019College van burgemeester en schepenenAlgemeen bestuur
Vaststellen van retributies - identiteits- en verblijfsdocumenten
Reglement (bekendgemaakt op 17-12-2019)
09-12-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de 'cityrun' op 20 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 10-12-2019)
Afval
Vaststellen van retributies - restafvalzakken
Reglement (bekendgemaakt op 17-12-2019)
09-12-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 9 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 10-12-2019)
05-12-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Intrekken van het verbod op captatie in het kanaal Roeselare-Leie
Reglement (bekendgemaakt op 10-12-2019)
26-11-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 26 november 2019
Reglement (bekendgemaakt op 27-11-2019)
25-11-2019College van burgemeester en schepenenLeefmilieu
Vaststellen van retributies - Drevetuintjes
Reglement (bekendgemaakt op 29-11-2019)
19-11-2019GemeenteraadEconomie
Goedkeuren van het reglement voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij de KBO voor startende ondernemingen
Reglement (bekendgemaakt op 21-11-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik
Reglement (bekendgemaakt op 21-11-2019)
18-11-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zoneraad 26 november 2019
Reglement (bekendgemaakt op 18-11-2019)
28-10-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Kerstmarkt op 14 december 2019
Reglement (bekendgemaakt op 31-10-2019)
24-10-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zoneraad van 22 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-10-2019)
21-10-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op zondag 3 november 2019 naar aanleiding van de 29ste Brigandtrotterstocht
Reglement (bekendgemaakt op 22-10-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 26 oktober 2019 naar aanleiding van optredens van Paradanszo
Reglement (bekendgemaakt op 22-10-2019)
16-10-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 14 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-10-2019)
03-10-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 14 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 03-10-2019)
Interbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zoneraad 22 oktober 2019
Reglement (bekendgemaakt op 03-10-2019)
30-09-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 12 oktober 2019 naar aanleiding van de organisatie van een speelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 01-10-2019)
24-09-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - overzicht beslissingen zonecollege en zoneraad van 24 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-09-2019)
17-09-2019GemeenteraadVeiligheid
Vaststellen van het algemeen politiereglement na aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 01-10-2019)
Mobiliteit
Wijziging aan het aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de parkeervakken in de Doelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-09-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een parkeerverbod op de N50 ter hoogte van de fietsoversteek
Reglement (bekendgemaakt op 18-09-2019)
Mobiliteit
Goedkeuren van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot een snelheids- en tonnagebeperking in de Lendeledestraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-09-2019)
17-09-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zonecollege en zoneraad 24 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
16-09-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 20 september 2019 naar aanleiding van de Strapdag
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 28, 29 en 30 september 2019 naar aanleiding van de jaarlijkse septemberkermis en randactiviteiten
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
Veiligheid
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van de Kontrabasfeesten 2019
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Kontrabasfeesten op 26, 27, 28 en 29 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
13-09-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Intrekken van het verbod op zachte recreatie in het kanaal Roeselare-Leie - Instellen van een captatieverbod in het kanaal Roeselare-Leie
Reglement (bekendgemaakt op 17-09-2019)
04-09-2019AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van 4 september 2019 betreffende captatieverbod
Reglement (bekendgemaakt op 04-09-2019)
28-08-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Bekendmaking beslissingen 27 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 28-08-2019)
26-08-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in de Mandelstraat op 7 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 27-08-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 14 september 2019 naar aanleiding van een wielerwedstrijd
Reglement (bekendgemaakt op 27-08-2019)
20-08-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 27 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
19-08-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement op 7 september 2019 naar aanleiding van een buurtfeest en wielerwedstrijd op gesloten omloop in de Doelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in het Schuttershof op 24 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van een buurtfeest in de Rozestraat op 30 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
19-08-2019AndereVeiligheid
Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing van het politiebesluit betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 20-08-2019)
07-08-2019BurgemeesterMobiliteit
Tijdelijk politiereglement buurtfeest op 11 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-08-2019)
25-07-2019AndereVolksgezondheid
Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod
Reglement (bekendgemaakt op 25-07-2019)
23-07-2019AndereVeiligheid
Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in West-Vlaanderen
Reglement (bekendgemaakt op 23-07-2019)
19-07-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Instellen van een recreatie en captatieverbod in het kanaal Roeselare Leie - aanpassing
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2019)
Mobiliteit
Vaststellen tijdelijk verkeersreglement speelstraat Metselaarstraat
Reglement (bekendgemaakt op 19-07-2019)
10-07-2019BurgemeesterVolksgezondheid
Recreatie- en captatieverbod in kanaal Roeselare-Leie tussen Ringbrug en Lysbrug te Ingelmunster
Reglement (bekendgemaakt op 10-07-2019)
08-07-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Tijdelijk PR Doelstraat en Kloosterhof nav Rommelmarkt op 21 juli 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk PR nav buurtfeest Duikerstraat op 17 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk PR nav buurtfeest Albrecht Rodenbachstraat op 14 september 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk verkeersreglement nav Kriekefeesten van 2 tem 4 augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 09-07-2019)
01-07-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 26 juli tot en met 28 juli 2019 naar aanleiding van het KLJ Feestweekend
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 20 en 21 juli 2019 naar aanleiding van Ommegangkermis
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf 9 augustus 2019 tot en met 12 augustus 2019 naar aanleiding van de 'Mennefeesten'
Reglement (bekendgemaakt op 04-07-2019)
25-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Bekendmaking beslissingen 25 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
24-06-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 20, 21 en 22 juli 2019 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 6 juli 2019 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 14 juli 2019 naar aanleiding van een buurtfeest
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van de inrichting van een tijdelijke speelstraat in de Hendrik Consciencestraat in juli en augustus 2019
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
24-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 24 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 25-06-2019)
19-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - Agenda zonecollege en zoneraad 25 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 19-06-2019)
18-06-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende verkeersveilige schoolomgevingen
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een aanvullend reglement betreffende de fietspaden in de wijk Bruinbeekstraat
Reglement (bekendgemaakt op 26-06-2019)
18-06-2019Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019
Reglement (bekendgemaakt op 24-06-2019)
17-06-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 22 juni 2019 naar aanleiding van de organisatie van een speelstraat
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster vanaf maandag 17 juni 2019 tot het einde van de werken naar aanleiding van het moderniseren van de Oostrozebekestraat (N357) tussen De Ring (N50) en de N382
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2019)
Mobiliteit
Tijdelijk PR nav buurtfeest Kardinaal Cardijnstraat op 22 en 23 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 18-06-2019)
12-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 24 juni 2019
Reglement (bekendgemaakt op 12-06-2019)
04-06-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving beslissingen 28 mei 2019
Reglement (bekendgemaakt op 04-06-2019)
21-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 28 mei 2019
Reglement (bekendgemaakt op 21-05-2019)
20-05-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk politiereglement op 23 mei en 26 mei 2019 n.a.v. het schoolfeest
Reglement (bekendgemaakt op 21-05-2019)
07-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving overzicht beslissingen 30 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 07-05-2019)
06-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - lijst met beknopte politieraadsbesluiten van 29 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 06-05-2019)
02-05-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midwest - kennisgeving jaarrekening 2018
Reglement (bekendgemaakt op 02-05-2019)
29-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het Labadouxfestial 2019 - Fortstraat
Reglement (bekendgemaakt op 30-04-2019)
23-04-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Jaarrekening 2018
Reglement (bekendgemaakt op 24-04-2019)
23-04-2019Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemene financiering
Jaarrekening OCMW 2018
Reglement (bekendgemaakt op 24-04-2019)
23-04-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 30 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 23-04-2019)
22-04-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Politiezone Midow - agenda politieraad van 29 april 2019
Reglement (bekendgemaakt op 22-04-2019)
15-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster naar aanleiding van het Labadouxfestial 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de organisatie van vinkenzettingen te Ingelmunster in 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
Veiligheid
Instellen van een evenementenzone naar aanleiding van Labadoux 2019
Reglement (bekendgemaakt op 16-04-2019)
02-04-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving overzicht beslissingen 26 maart 2019
Reglement (bekendgemaakt op 02-04-2019)
01-04-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 12, 13 en 14 april 2019 naar aanleiding van het KLJ caf? en de KLJ Oerfuif
Mobiliteit
Vaststellen van een tijdelijk verkeersreglement te Ingelmunster op 27 en 28 april 2019 naar aanleiding van de Scoutsfuif Beach Party
19-03-2019AndereInterbestuurlijke samenwerking
Brandweerzone Midwest - kennisgeving agenda 26 maart 2019
Reglement (bekendgemaakt op 19-03-2019)
04-03-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed naar aanleiding van de loopwedstrijd 'De Brigandsloop' op zaterdag 30 maart 2019 met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers te vrijwaren.
Reglement (bekendgemaakt op 05-03-2019)
28-01-2019College van burgemeester en schepenenMobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit van het Boksgala op 2 en 3 februari 2019 in goede banen te leiden.
Reglement (bekendgemaakt op 29-01-2019)
Mobiliteit
Het college van burgemeester en schepenen keurt een tijdelijk verkeersreglement goed met de bedoeling de effecten inzake mobiliteit van wielerwedstrijden op 23 en 27 februari 2019 in goede banen te leiden.
Reglement (bekendgemaakt op 29-01-2019)
22-01-2019GemeenteraadAlgemene financiering
Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de gemeenteraad het budget voor 2019 vast. Dit budget start met een autofinancieringsmarge van 1.129.954 euro en een resultaat op kasbasis van 713.830 euro.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 41 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de gemeenteraad welke bevoegdheden aan het college van burgemeester en schepenen gedelegeerd worden.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 38 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de gemeenteraad het huishoudelijk reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de gemeenteraad.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
22-01-2019Raad voor maatschappelijk welzijnAlgemeen bestuur
In uitvoering van artikel 74 van het Decreet over het Lokaal bestuur keurt de raad voor maatschappelijk welzijn het huishoudelijk reglement goed. Dit reglement regelt de organisatie en de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn en is gelijk aan dat van de gemeenteraad.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemeen bestuur
In uitvoering van artikel 78 van het Decreet over het Lokaal bestuur beslist de raad voor maatschappelijk welzijn welke bevoegdheden aan het vast bureau gedelegeerd worden.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
Algemene financiering
Overeenkomstig hoofdstuk IV van het Decreet over het Lokaal bestuur stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het budget voor 2019 vast. De toelage van de gemeente aan het OCMW bedraagt 2.800.000 euro en valt binnen de voorzieningen van het meerjarenplan.
Reglement (bekendgemaakt op 23-01-2019)
14-01-2019College van burgemeester en schepenenAlgemene financiering
Het college van burgemeester en schepenen verhoogt de retributie voor een aangetekende zending van 5,42 euro naar 5,62 euro overeenkomstig het reglement van 16 maart 2010 houdende vaststelling van de machtiging tot het vaststellen van retributies en de voorwaarden ervan.
Reglement (bekendgemaakt op 15-01-2019)

Archief bekendmakingen

- Gemeente
- OCMW