Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Dit comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en integratie. 

Bekijk de samenstelling van het bijzonder comité voor de sociale dienst.