Burgemeester

Kurt WINDELS (De Brug - N-VA - Open Vld)

Bevoegdheden: personeel, politie en veiligheid, brandweer, communicatie, burgerlijke stand, begroting, ruimtelijke ordening, vergunningenbeleid en handhaving. Lid van het politiecollege MIDOW.

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Hij vertegenwoordigt de regering en voert er de wetten en besluiten van uit. Hij is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Zijn takenpakket bestaat onder meer in het houden van de burgerlijke stand, het uitvoeren van de politieverordeningen, de ordehandhaving en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van noodzaak.

Contact
T 051 33 74 01 - 0486 63 07 79
burgemeester@ingelmunster.be

Spreekuur
Donderdag, 16.00u. tot 18.30u. (in het gemeentehuis)