Erkende participatieraden

Jeugdraad

Erkend als participatieraad bij beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2020 

 • voorzitter: Brecht Amerlynck
 • ondervoorzitter: Ruth De Smet
 • penningmeester: Brecht Defreyne
 • secretaris: Elise De Witte

Algemeen contact: jeugd@ingelmunster.be

Sportraad

Erkend als participatieraad bij beslissing van de gemeenteraad van 23 maart 2021 

 • voorzitter: Bob Staes
 • ondervoorzitter: Rudi Debruyne
 • secretaris: Peter De Bel
 • penningmeester: Christine Verfaillie

Contact: sport@ingelmunster.be

Seniorenraad

Erkend als participatieraad bij beslissing van de gemeenteraad van 20 april 2021 

 • voorzitter: Mestdagh Jacqueline
 • secretaris: Vanneste Francine

De seniorenraad wil de samenwerking tussen de 5 Ingelmunsterse seniorenverenigingen coördineren en alle geplande activiteiten onder hen verdelen. De raad organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals het seniorenfeest, bezoekt jubilarissen en rust- en ziekenhuizen.

Contact: bibliotheek@ingelmunster.be

Cultuurraad

Erkend als participatieraad bij beslissing van de gemeenteraad van 22 maart 2022

 • voorzitter: Davy Claerhout
 • secretaris: Bjorn Verbrugghe

Contact: cultuur@ingelmunster.be

Lokaal Economische Raad (LER)

Erkend als participatieraad bij beslissing van de gemeenteraad van 15 februari 2022

 • voorzitter: Karen Monseré
 • secretaris: José Vannieuwenhuyse
 • penningmeester: Robrecht Callewaert

Contact: economie@ingelmunster.be

Raad leefmilieu

Erkend als participatieraad bij beslissing van de gemeenteraad van 21 juni 2022

 • voorzitter: Patrick De Croix
 • secretaris: Hendrik Debeuf
 • penningmeester: Paul Mertens

Contact: milieu@ingelmunster.be

Mondiale raad

Erkend als participatieraad bij beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2022

 • voorzitter: Claudine Geldhof
 • ondervoorzitter: Stijn Vandenberghe
 • secretaris: Sofie Bovijn

Contact: mondialeraad@ingelmunster.be

 

Andere advies- of overlegfora

Beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum

 • voorzitter: Ingrid Poulain
 • secretaris: Germain Deprez

Contact: bibiotheek@ingelmunster.be 

Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

 • voorzitter: Luc Morlion
 • Secretaris: Frank Benoit

Contact: bouw@ingelmunster.be

LOF (Lokaal Overlegplatform Fietsbeleid)

Opgericht bij beslissing van de gemeenteraad van 22 december 2020