Toelage Goede Buur(t)straat

Subsidie Goede Buur(t)straat

Het gemeentebestuur voorziet een toelage om goede buurt- en wijkwerkingen te ondersteunen. Ingelmunsternaren die een activiteit organiseren om de mensen uit hun buurt of straat samen te brengen en zo de sociale contacten wil aanmoedigen, kunnen deze toelage aanvragen.

Procedure

  • Om een toelage te krijgen, vraag je ten minste 1 maand voorafgaand aan de datum van je activiteit toelating aan het schepencollege.  Indien voor het initiatief (een deel van) de openbare weg moet worden afgesloten, kan je dat vermelden in je aanvraag. Zo kan een tijdelijk verkeersreglement opgesteld worden. Let op: kies na het inloggen voor 'evenement'. Op die manier kan je zowel je activiteit aanvragen als de eventuele inname van openbaar domein. Zo hoeft je geen twee aanvragen in te dienen!
  • Bij je aanvraag voeg je een kopie van de uitnodiging aan de betrokken bewoners. Mocht de uitnodiging nog niet klaar zijn, dan bezorg je ons die uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de datum van de activiteit.
  • Ten laatste een week na het beëindigen van de activiteit bezorg je ons via gemeente@ingelmunster.be een kort verslag. Pas daarna kan de toelage uitbetaald worden. 

Voorwaarden

  • Deze subsidie kan enkel verkregen worden als het gaat om een open, niet-commerciële activiteit voor alle bewoners van een straat, buurt of wijk georganiseerd door en voor de Ingelmunsternaren.
  • Verenigingen kunnen geen toelage aanvragen.
  • Minimum 25 personen uit de straat, buurt of wijk moeten aan het initiatief deelnemen om een financiële tegemoetkoming te krijgen.

Kosten

De toelage bedraagt maximum 175 euro voor een initiatief waaraan 25 tot 50 personen deelnemen. Activiteiten waar minimum 50 personen uit de straat, buurt of wijk aan deelnemen kunnen een toelage van maximum 300 euro verkrijgen.