Verzekeringen

Om jezelf in te dekken tegen mogelijke risico's sluit je als organisator best altijd een aantal verzekeringen af: 

Burgerlijke aansprakelijkheid

De meeste organisatoren zijn wettelijk verplicht de vrijwilligers hiertegen te verzekeren. Maar wanneer een organisatie buiten de normale werking valt, dan is het goed mogelijk dat de polis de vrijwilligers hiervoor niet dekt. Ga daarom bij twijfel altijd eerst eens checken bij de overkoepelende organisatie.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt twee soorten schade:

- materiële schade aan derden

- lichamelijke schade aan derden

Burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing

Deze verzekering is er voor bezoekers en toevallige passanten die gewond kunnen raken door brand en ontploffing. Als je een zaal in een gemeentelijk gebouw huurt, iets organiseert in het jeugdhuis, een feest geeft in een café of bijhorend zaaltje, dan ben je hiervoor gedekt. Permanent voor het publiek toegankelijke inrichtingen moeten hier namelijk tegen verzekerd zijn door de uitbater.

Organiseer je een buurtfeest, een fuif in een tent of eender welke publiek toegankelijke activiteit die niet doorgaat op één van de bovenvermelde locaties, dan ben je verplicht om deze verzekering af te sluiten.