Infrastructuur jeugdwerk

Gemeentelijke subsidie voor investeringen in infrastructuur in het jeugdwerk

Erkende jeugdwerkverengingen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor
hun infrastructuurwerken in eigen lokalen.

Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor:

  • uitbreiding of verbouwing van de lokalen
  • werken aan elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties
  • dakwerken en gevelwerken
  • werken aan de structuur van het gebouw
  • werken ter bestrijding van vochtproblemen
  • buitenschilderwerk

 

Procedure

De in de begroting opgenomen kredieten worden aangewend voor de uitbetaling van de subsidies berekend op basis van de gegevens betreffende het werkjaar dat loopt van 1 september van het vorige jaar tot 31 augustus van het lopende jaar.

Het bedrag dat volgens dit reglement verdeeld wordt, in zoverre dat dit goedgekeurd is op de gemeentebegroting, is vastgesteld op 4.000,00 euro.

Voorwaarden

Het toekennen van de infrastructuursubsidie gebeurt op basis van een gemeentelijk subsidiereglement.


De voorwaarden waaraan de jeugdwerkverenigingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie zijn:

  • erkend zijn
  • gehuisvest zijn in een particulier lokaal, dat zich op het grondgebied van de gemeente bevindt, en zelf moeten instaan voor de kosten
  • een attest van eigendom ofwel een huurcontract kunnen voorleggen van ten minste  3 jaar.

Meer info

Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster

E: jeugd@ingelmunster.be

051 33 74 40

Openingsuren

Documenten

Subsidiereglement