Vorming jeugdwerk

Subsidie vorming jeugdwerk

De gemeente voorziet subsidies voor het volgen van kadervorming door een jeugdwerkinitiatief of door een individuele jongere.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor subsidie  dient elk erkend jeugdwerkinitiatief of individuele jongere voor 15 oktober van het lopende jaar, volgende documenten in bij de jeugddienst:

  • aanvraagformulier kadervorming
  • attest(en) van deelname te bekomen bij de jeugdorganisatie

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de jeugdwerkinitiatieven en individuele jongeren moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie zijn:

Bij individuele aanvragen:

  • kadervorming werd ingericht door een door de overheid erkende jeugdorganisatie
  • de aanvrager moet een inwoner zijn van de gemeente Ingelmunster
  • de aanvrager is max. 30 jaar oud op het moment dat de kadervorming werd gevolgd

 Bij aanvragen door jeugdwerkinitiatieven:

  • kadervorming werd ingericht door een door de overheid erkende jeugdorganisatie
  • erkend zijn door de gemeenteraad (cfr. gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven; deel 2)

Wat meebrengen

  • aanvraagformulier kadervorming
  • attest(en) van deelname te bekomen bij de jeugdorganisatie

Kosten

Er wordt 50% uitbetaald van de kostprijs van de kadervorming met een maximum van 3,75 euro per dagdeel. Een dagdeel omvat minstens 2 uur. Een volledige dag omvat maximum 3 dagdelen. De kostprijs van (kader)vorming rond toegankelijkheid wordt voor 100% terugbetaald. Indien het beschikbaar krediet ontoereikend mocht blijken, dan wordt het beschikbaar bedrag proportioneel verdeeld onder de aanvragers.

Meer info

Huis 1
Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 40
E: jeugd@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren