Werking jeugdverenigingen

Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.


Het totale bedrag van de subsidie voor de werking van de jeugdwerkinitiatieven wordt jaarlijks vastgelegd in de begroting. Het bedrag is vastgesteld op 5.000,00 euro.

Procedure

Om in aanmerking te komen voor subsidie  dient elk erkend jeugdwerkinitiatief voor 15 oktober van het lopende jaar een aanvraag in te dienen bij de jeugddienst.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.


Erkende Ingelmunsterse jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie.

Wat meebrengen

  • aanvraagformulier werkingsubsidie + alle nodige bijlagen
  • lijst van leiding en leden
  • samenstelling van bestuur met vermelding van adres en geboortedatum

Kosten

Ieder erkend jeugdwerkinitiatief krijgt een jaarlijkse forfait van 250 euro voor de werking.
Daarnaast krijgt iedere jeugdvereniging een subsidie overeenkomstig het aantal behaalde punten op basis van het subsidiereglement.

Meer info

Huis 1
Bollewerpstraat 1
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 40
E: jeugd@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren