Landbouwschade

Rampenschade - schattingscommissie landbouw

Er bestaat een financiële tegemoetkoming voor landbouwers die een deel van hun oogst verliezen door een natuurramp (hagel, onweer, enz.). De ramp moet dan wel eerst erkend worden als ‘landbouwramp’.

Via een digitaal formulier kan je aan het gemeentebestuur aangifte doen van de geleden schade. Daarna komt de schattingscommissie landbouw bij je langs voor de officiële vaststelling van de schade. De land- of tuinbouwer ontvangt een officieel document waarmee hij of zij de schade kan aantonen aan eender welke instantie. 

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de belastingdienst en een aantal experten naargelang de teelt.

Procedure

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'. Vanaf deze datum geldt eveneens een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens deze periode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten. 

Het is belangrijk om de schattingscommissie bij schade te contacteren:

  • als bewijsstuk voor vermindering onroerende voorheffing
  • als voorstel voor tussenkomst van het rampenfonds
  • voor de toekenning van uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers of voor controle van bijzondere opbrengstverliezen bij Europese premies

Voorwaarden

Het gaat om buitengewone schade aan teelten, veroorzaakt door natuurlijke weersomstandigheden zoals hevige regenval, hagel of langdurige droogte bijvoorbeeld. 

 

Meer info

Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 00
E: gemeente@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren