Lokale Economische Raad (LER)

Lokale economische raad

De lokale economische raad (LER) is de participatieraad op het gebied van economie algemeen en inzake kleinhandel, centrummanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder.
De LER is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur en heeft zijn zetel in het gemeentehuis.

De LER is bevoegd, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het schepencollege of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over het gemeentelijk economisch beleid in de allerbreedste zin. De LER is tevens bevoegd advies te geven over alle andere aangelegenheden uit andere beleidsdomeinen, voor zover ze rechtstreeks of onrechtstreeks impact kunnen hebben op het gemeentelijk economisch beleid, en voor zover haar advies betrekking heeft op deze impact op het gemeentelijk economisch beleid.

Daarnaast vervult de LER een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en de ondernemers inzake economische aangelegenheden. 


Meer info

Dienst economie - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 49
E: economie@ingelmunster.be


Voorzitter Lokale economische raad
economischeraad@ingelmunster.be