Lysbrug


De oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie was in slechte staat en werd in 2021 afgebroken. In de plaats komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, een praktische en veilige verbinding over het kanaal.

De vroegere Lysbrug in Ingelmunster bood fietsers en voetgangers een autovrije oversteekplaats over het kanaal Roeselare-Leie sinds 1944. Deze stalen brug kwam er in de plaats van het exemplaar dat vernietigd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een inspectie in 2020 bleek de recreatieve brug in bijzonder slechte staat. Door roestvorming en slijtage moest de brug aan stevigheid inboeten. De brug werd daarom toegevoegd aan de lijst met prioritaire kunstwerken van de Vlaamse overheid die aan vervanging toe zijn.
In overleg met het gemeentebestuur besloot de Vlaamse Waterweg nv om de brug eind 2020 uit veiligheidsoverwegingen af te sluiten. Er werd geen tijdelijke brug voorzien maar onmiddellijk ingezet op een definitieve, nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Met de vervanging van de brug verdween meteen, na de oude, gewezen Dorpsbrug, ook de voor laagste brug over het kanaal Roeselare-Leie. Iets wat de binnenvaart ten goede komt!

Het ontwerp in een notendop

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug is een stalen vakwerkbrug met V-vormige landhoofden, een totale overspanning van ongeveer 63 meter tussen de oplegpunten en een brugdekbreedte van 3,7 meter. De nieuwe brug heeft een doorvaarhoogte van zeven meter hoog, waar schepen onderdoor kunnen met drie lagen containers. 

Op beide oevers komen fietslussen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en tevens de hellingsgraad zo beperkt mogelijk te houden. Omdat de noordelijke oever overstromingsgevoelig gebied is, wordt de toerithelling hier op pijlers gebouwd. Op de zuidelijke oever komt een toerithelling op de talud. De fietslussen krijgen lichte leuningen, een start- en stopstrook en rustzones waar de hellingsgraad beperkter is. Tussen de verschillende elementen is er beplanting voorzien. Voetgangers krijgen toegang tot de brug via trappen die tussen de pijlers doorlopen. Aan de zuidelijke oever komt naast de toerithelling een voetpad zodat voetgangers een veilige doorsteek krijgen van de Zuidkaai naar de Vaarstraat. Vanop de fietslussen en brug krijgt de actieve weggebruiker steeds een mooi zicht op het kanaal. 

Ook de wegenis in de omgeving wordt aangepast om de bestaande verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verhogen. Met veilige aansluitingen met de fietspaden. Aan de Kanaalstraat komt aan beide kanten een aanzet voor fietssuggestiestroken.
De Vlaamse Waterweg nv financiert de brug voor een geraamd budget van 4,5 miljoen euro (excl. btw). De gemeente Ingelmunster staat in voor de zone van bomen die gecompenseerd zullen worden. Het project maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie.

Volgende stappen

Nu het ontwerp is bepaald wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt. In 2023 start zowel de aanbestedingsprocedure tot het aanstellen van een aannemer als de procedure tot het bekomen van de omgevingsvergunning. Normaalgezien zullen de werken kunnen starten in 2024, na het bekomen van de omgevingsvergunning.