Mobiliteitsplan

Op 8 juli 1998 keurde de gemeenteraad het mobiliteitsconvenant goed. Het mobiliteitsconvenant is een samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de lokale besturen omtrent het verkeers- en mobiliteitsbeleid.

Deze goedkeuring omvatte onder meer de opmaak van een mobiliteitsplan voor onze gemeente. De opmaak werd toevertrouwd aan de groep Planning uit Brugge onder toezicht van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).
In de GBC zetelen afgevaardigden, zowel van de betrokken hogere besturen en instanties (Vlaams Gewest, Provinciebestuur, De Lijn, de NMBS, …) als van de gemeente zelf (schepencollege, fracties van de gemeenteraad, Brandweer, lokale politie, …).

Een mobiliteitsplan is opgebouwd uit drie delen:

  • In de oriëntatiefase verkent en duidt de GBC de bestaande studies, problemen en visies van de actoren aan. Dit resulteerde in een oriëntatienota die goedgekeurd werd door de provinciale auditcommissie (PAC) op 12 november 2001.
    U kan de oriëntatienota (PDF) (4,7 mb) downloaden.
  • De tweede fase is de synthesefase. Deze omvat de opbouw van een plan en de ontwikkeling van enkele scenario’s ‘duurzame mobiliteit’ die de GBC in staat moeten stellen een beleidskeuze voor te bereiden. De synthesenota werd voorlopig conform verklaard door de PAC op 9 september 2002.
    U kan de synthesenota (PDF) (7,7 mb) downloaden.
  • Verder bouwend op de synthesenota, wordt er een beleidsplan opgemaakt met concrete keuzes en verantwoordelijkheden van de verschillende beleidsactoren. Dit beleidsplan bevat ook een overzicht met te nemen acties op zowel korte als lange termijn. Het beleidsplan werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de PAC, de Provinciale Audit Commissie, op 9 februari 2004.
    U kan het beleidsplan (PDF) (3,8 mb) downloaden.

Het mobiliteitsplan is 5 jaar geldig.
Daarom werd in 2009 een sneltoets opgemaakt met de optie 'spoor 3'. Dit wil zeggen dat het vorig beleidsplan wordt behouden, maar dat het wat up to date werd gebracht, aangepast aan de omstandigheden 5 jaar na het originele mobiliteitsplan.

Dit herschreven mobiliteitsplan werd goedgekeurd in de Provinciale Audit Commissie op 19 september 2010 en vastgesteld in de gemeenteraad van 23 november 2010. Het verscheen in het Belgisch Staatsblad op 3 december 2010.

Dienst Mobiliteit

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 33
E: mobiliteit@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren

Documenten

Bekijk hier het mobiliteitsplan spoor 3.