Mobiliteitsplan

Een veiliger Ingelmunster, daar wil Ingelmunster de komende jaren werk van maken. Het nieuwe mobiliteitsplan heeft extra aandacht voor fietsers en voetgangers, leefbare wijken en het openbaar vervoer.  

Om alle mobiliteitsbehoeften en –knelpunten in kaart te brengen, organiseerde het bestuur samen met mobiliteitsbureau Vectris een enquête, verkeers- en parkeeronderzoek en verschillende inspraakmomenten. Op basis hiervan kwam het nieuwe mobiliteitsplan tot stand.  

Fietsers en voetgangers centraal 
Dankzij leefbare wijken zonder doorgaand verkeer en fietsassen doorheen de gemeente moeten fietsers en voetgangers zich veilig kunnen verplaatsen. Via het Hoppinpunt aan het station kan iedereen makkelijk overstappen van de fiets naar de bus of trein en omgekeerd. Ook (elektrische) deelfietsen en wagens krijgen er een plekje.  

In 2023 maakten we al werk van een uitgebreide fietszone en zone 30 in het centrum. Deze maatregelen zorgen voor meer rust, zonder wagens volledig te weren. Ook in de toekomst maken we verder werk van ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Aanpak sluipverkeer in Doelstraat/Nieuwstraat en Gentstraat 
Om ervoor te zorgen dat minder sluipverkeer de Nieuwstraat en de Doelstraat gebruikt om naar de Weststraat te rijden, voorziet het mobiliteitsplan twee maatregelen: het wijzigen van de voorrang op het kruispunt Bruggestraat/Nieuwstraat en het vergroenen van de straten om het verkeer af te remmen. 

De Gentstraat, tussen de Kortrijkstraat en de Kanaalstraat, maakt in de toekomst ook deel uit van de zone 30. Omdat veel scholieren gebruik maken van het stuk tussen de Kanaalstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat, komt hier een fietsstraat. Daarnaast krijgt de straat meer groen en wordt doorgaand zwaar verkeer geweerd dankzij een tonnagebeperking.  
In de Weststraat en de Gentstraat komt op korte termijn geen éénrichtingsverkeer.

Als blijkt dat al deze maatregelen ervoor zorgen dat het sluipverkeer in de Doelstraat/Nieuwstraat en de Gentstraat een andere route nemen, dan is éénrichtingsverkeer in deze straten niet nodig. 

Herinrichting Izegemstraat 
Op korte termijn is sowieso geen vernieuwing van de Izegemstraat voorzien. Wanneer een herinrichting zich voordoet, moet de Izegemstraat veiliger en toegankelijker zijn voor de zwakke weggebruikers. Een bijkomend parkeeronderzoek is dan aangewezen om het parkeergedrag in de straat goed in beeld te brengen.

Wat brengt de toekomst? 
Het mobiliteitsplan is een richtlijn voor toekomstig beleid. Het bevat geen beslissingen maar een visie. De komende jaren staan verschillende grote projecten op de planning. Bij alle infrastructuurwerken vormt het mobiliteitsplan het uitgangspunt. Daarnaast blijven we bewoners betrekken bij de plannen zodat alle aanpassingen gebeuren volgens de behoeften van de buurt. De eerste concrete realisaties van het mobiliteitsplan zullen te zien zijn bij de herinrichting van de stationsbuurt en het vernieuwen van de fietsverbinding langs de noordoever van het kanaal.  

Dienst Mobiliteit

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 33
E: mobiliteit@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren