Modder op de weg

In het oogstseizoen (september, oktober, november en december) rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg. Het vervoeren van oogst, in combinatie met de weerstomstandigheden, zorgt vaak voor modder op de weg. Daar kan slipgevaar ontstaan

Tips voor de weggebruikers

  • Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen
  • Hou rekening met het extra verkeer dat hierdoor ontstaat
  • Pas je snelheid aan
  • Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of -velden.
  • Kijk uit voor landbouwers die zich op de rijweg kunnen bevinden om deze schoon te maken. Matig je snelheid bij het voorbijrijden van de werkzaamheden.
  • Sla waarschuwingsborden betreffende slipgevaar niet in de wind, maar pas je rijstijl aan.

Verplichtingen voor landbouwers, loonwerkers en transporteurs

Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval. Als er slipgevaar is, moet je het verkeer hiervoor waarschuwen.

  • Dat kan door de borden te gebruiken die speciaal voor de actie ‘Modder op de weg’ werden ontworpen.
  • Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. Die zal het gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden.
  • Het is ook zeer belangrijk dat je de waarschuwingsborden weghaalt zodra de weg proper is. Anders dreigt het effect ervan snel verloren te gaan.
  • Het is jouw plicht om het wegdek te reinigen. Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval. Een vuil wegdek moet je zo snel mogelijk schoonmaken. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor jouw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer