Mobiliteitsswitch

Samen maken we de mobiliteitsswitch

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten ze snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten ze in op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen. Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, maakt combimobiliteit eenvoudiger. 

De Hoppinpunten zullen zorgen voor een vlotte overstap van het ene op het andere vervoermiddel. En om te weten welke vervoermiddelen je het best combineert, waar je kan overstappen, hoe lang je onderweg bent en hoeveel de verplaatsing jou zal kosten, kan je op termijn zowel online als telefonisch een beroep doen op een website en een app. Ook met vragen over de trajecten zal je bij de Hoppincentrale terechtkunnen.

Hoppin in Ingelmunster

De Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen zijn bezig met de voorbereiding van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

In Ingelmunster komt er in de toekomst een Hoppinpunt aan het station. Je stapt er vlot over naar een trein, bus, deelfiets of -wagen. Meer informatie over de mobiliteitsswitch in Ingelmunster volgt in het najaar.