29-04-2022
Provincie West-Vlaanderen - aankondiging publieke raadpleging over de startnota van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio Roeselare

Provincie
West-Vlaanderen - Aankondiging publieke raadpleging over de startnota van
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijvigheid economische subregio
Roeselare
(Ardooie,
Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare,
Staden en Wevelgem).

De deputatie van West-Vlaanderen heeft op 14/04/2022 de
start- en procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
Bedrijvigheid economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster,
Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden) goedgekeurd.De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke
raadpleging waarin de mening van de bevolking gevraagd wordt. De publieke
raadpleging loopt van 02/05/2022 tot en met 01/07/2022.Het PRUP
Bedrijvigheid economische subregio Roeselare is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare
en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning
– lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt
tevens ter inzage op het stad/gemeentehuis van de gemeenten uit de subregio
Roeselare.

Je mening, ideeën
of opmerkingen geven op de voorgestelde denkpistes in de startnota kan via het
digitaal inspraakformulier op www.west-vlaanderen.be/bedrijvenzonesRoeselare,
via e-mail aan ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be,
per brief of tegen afgifte bij Dienst Ruimtelijke Planning Provincie
West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en bij de dienst
ruimtelijke ordening van de gemeenten uit de subregio Roeselare.Er wordt een
webinar georganiseerd op 4/05/2022 om 19u en verschillende infomarkten waarop
vertegenwoordigers van de provincie aanwezig zullen zijn: op 10/05/2022 tussen
16u en 20u in Sint-Amandskerk, De Coninckplein, 8800 Roeselare; op 11/05/2022
tussen 16u en 20u in Dienstencentrum AC/DC, Ieperstraat 109, 8840 Staden; op
12/05/2022 tussen 16u en 20u in Kasteel Wallemote, Kokelarestraat 85, 8870
Izegem; op 19/05/2022 tussen 16u en 20u in Grote zaal, cc ’t Hofland, Oude
Lichterveldsestraat 13, 8850 Ardooie en op 31/05/2022 tussen 16u en 20u in
Raadzaal gemeentehuis Ledegem, Rollegemstraat 132, 8880 Ledegem. Om iedereen zo
goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor dit
moment.Namens
de deputatie: G. Anthierens (de provinciegriffier) – C. Decaluwé (de
provinciegouverneur-voorzitter)