24-10-2023
Verwarmingstoelage
Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds. Dit voor een maximum van 2000 liter. Er gelden ook enkele inkomens- en verblijfsvoorwaarden.
Je kan een tegemoetkoming krijgen voor deze brandstoffen:
  • Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk, voor het vullen van een brandstoftank aan huis.
  • Verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp.
  • Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden: in een propaangastank, niet in flessen.
Het Fonds komt dus niet tussen voor:
 
  • elektrische verwarming
  • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
  • propaangas in gasflessen
  • butaangas in gasflessen
Doe je aanvraag op tijd! Je moet jouw aanvraag indienen binnen de 60 dagen na levering van de brandstof. Deze datum staat op je factuur of aankoopbewijs. Je kan deze toelage aanvragen via het sociaal huis.
Meer info op www.verwarmingsfonds.be