06-11-2023
Verkeershinder op De Ring
Op het Sportpark komt er een nieuwe elektriciteitscabine. De oude cabine wordt afgekoppeld en nieuwe aangesloten.
Daardoor zal er vanaf woensdag 8 november hinder zijn op De Ring. Het verkeer kan beurtelings passeren via verkeerslichten. Het fietspad langs De Ring is aan de kant van het Sportpark afgesloten. Fietsers volgen een omleiding via het Sportpark.