20-03-2024
Registreer je als vrijwilliger voor het stembureau

De gemeente zoekt vrijwilligers om op zondag 9 juni te helpen als voorzitter of bijzitter in een stembureau.
De voorzitters van de stembureaus worden geholpen door bijzitters. Zij nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven af, helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen, …Voor je hulp ontvang je een kleine vergoeding. Wij zorgen voor koffiekoeken, een broodjesmaaltijd, koffie en frisdrank.
 
Ben je meerderjarig, stemgerechtigd en wil je meehelpen op 9 juni? 
Registreer je dan als vrijwilliger door een mailtje te sturen naar burgerzaken@ingelmunster.be of vul het registratieformulier in.