25-04-2024
Bufferbekken in Heirweg Zuid
De omgeving van de Heirweg Zuid kampt regelmatig met wateroverlast. Daarom starten binnenkort werken voor de aanleg van een bufferbekken. Dat is een gecontroleerd overstromingsgebied dat bij hevige en langdurige regen het water van hoger gelegen gebieden opvangt. Daarna stroomt het vertraagd naar beken en rivieren. Zo voorkomen we wateroverlast.
De werken gebeuren in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, die waterbeheerder is voor dit gebied.
Zodra de gronden minder nat zijn, gaan de werken van start.