Belasting op reclamedrukwerk

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen en - kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten

Indien je een folder of een brochure wenst te verspreiden op grondgebied Ingelmunster, dien je hiervoor een belasting te betalen.

Procedure

Je dient aangite te doen van het niet-geadresseerd reclamedrukwerk uiterlijk 14 dagen na verspreiding. Je kan ook 1 aangifte doen voor meerdere verspreidingen.

Vervolgens ontvang je een aanslagbiljet (gebundeld per kwartaal) met de verschuldigde belasting.

Voorwaarden

Indien de aangifte niet of onjuist werd ingediend, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en verhoogd met 100%.

Uitzonderingen

Er is vrijstelling van de belasting voor socio-culturele verenigingen en sportverenigingen, drukwerk van andere overheden en politiek drukwerk.

Kosten

De belasting bedraagt 1 €/100 explemplaren per verspreiding van een folder met een minimum van 44 €

Folder = max. 1 vel, < of gelijk aan A3, niet-gebrocheerd

De belasting bedraagt 2,5€/100 exemplaren per verspreiding van een brochure met een minimum van 110 €

Brochure = alles wat niet onder de noemer folder valt

Meer info

Dienst Financiën - sociaal huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 17
E: financien@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren

Documenten