Werkgroep toegankelijkheid

De werkgroep toegankelijkheid is een adviesgroep die bestaat uit zowel gemeentelijke vertegenwoordiging, verenigingen, ervaringsdeskundigen als mensen die voeling en interesse hebben in het thema toegankelijkheid. De werkgroep zorgt dat er in het dagelijks leven en aanbod, zowel bij de gemeente als andere organisaties, voldoende aandacht is voor mensen met een handicap en mensen waarvoor de huidige infrastructuur of het aanbod minder toegankelijk is. Toegankelijkheid zou een vanzelfsprekendheid moeten worden. 


De werkgroep zorgt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dat de blik van toegankelijkheid wordt meegenomen en brengt daarbij bijkomend advies uit (naast de structurele samenwerking die de gemeente Ingelmunster heeft met Inter). Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan het sensibiliseren en informeren van mensen, organisaties en verenigingen in Ingelmunster. 
 

Meer info

Meer informatie of interesse om aan te sluiten bij de werkgroep? 
Neem contact op met:
sofie.bovijn@ingelmunster.be 
T 051 33 74 59