Trage wegen

Trage wegen zijn alle verschillende verbindingen en wegen die bedoeld of geschikt zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Een deel van deze wegen is opgenomen in de atlas der buurtwegen, andere zijn in eigendom van de gemeente of van particulieren. 

De bedoeling van het project is te komen tot een netwerk van trage wegen. In de eindfase kunnen bepaalde verdwenen buurtwegen opnieuw geopend worden of afgeschaft worden, kunnen er nieuwe verbindingen gecreëerd worden of bestaande verlegd worden. 

In de komende maanden en jaren zal uitvoering gegeven worden aan deze beleidsvisie.

Project Trage wegen:

Fiets- en wandelkaart

De fiets- en wandelkaart geeft een overzicht van vaak onbekende veldwegen, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, ... waar je kan fietsen en wandelen weg van het drukke verkeer!
Je vindt er ook de doorsteken voor de zachte weggebruikers, scholen, speelpleinen, fietspompplaatsen en andere nuttige locaties. 

Dienst Mobiliteit

Loket technische dienst - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 33
E: mobiliteit@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren

Nuttige links

Bekijk hier de fiets- en wandelkaart, met een overzicht van alle bestaande trage wegen.