Aanvraag erkenning

Aanvraag erkenning vereniging

Verenigingen kunnen een aanvraag indienen om erkend te worden als feitelijke vereniging in Ingelmunster. Enkel erkende verenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

Procedure

 • De vereniging dient een aanvraagformulier in, zoals opgenomen in bijlage. Dit aanvraagformulier is volledig ingevuld en ondertekend door 2 bestuursleden.
 • Het dossier bevat in bijlage:
  • het statuut of een gedetailleerde omschrijving van de aard en de doelstellingen van de vereniging.
  • een lijst van de bestuursleden, met vermelding van naam, adres en geboortedatum.
  • een overzicht van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Indien de erkenningsaanvraag gebeurt bij aanvang van het eerste werkingsjaar, voeg je een overzicht van de geplande activiteiten van het eerste werkjaar toe.
 • De vereniging dient op het formulier aan te duiden onder welk domein zij erkend wenst te worden.
 • Onvolledige dossiers komen niet in aanmerking voor erkenning.

Voorwaarden

 • De activiteiten van de vereniging ontplooien zich hoofdzakelijk op het grondgebied van Ingelmunster, tenzij kan bewezen worden dat de activiteiten niet (alleen) op het grondgebied van de gemeente kunnen beoefend worden.
 • De werking van de vereniging is hoofdzakelijk gericht op de inwoners van Ingelmunster.
 • De vereniging streeft geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden na.
 • De activiteiten van de vereniging hebben een open karakter. Ze zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Ingelmunster, al dan niet via een verplicht lidmaatschap. De vereniging moet kunnen aantonen dat ze haar activiteiten voldoende bekend maakt bij het publiek.
 • De vereniging heeft een gestructureerd bestuur van minstens drie leden. Minstens 50 procent van deze leden woont in Ingelmunster, tenzij de vereniging omwille van haar werking en/of bovenlokale uitstraling kan aantonen dat bestuursleden van buiten de gemeente noodzakelijk zijn.
 • De vereniging is houder van een rekeningnummer op naam van de vereniging waarop eventuele subsidies kunnen uitbetaald worden.
 • De vereniging mag niet erkend zijn in een andere gemeente.

Meer info

Algemene Administratie - Gemeentehuis
Oostrozebekestraat 4
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 00
E: gemeente@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren