Wie mag vrijwilligen?

Vrijwilligen mag pas als je vijftien jaar bent en de eerste 2 opleidingsjaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Vanaf de leeftijd van 16 jaar mag het sowieso.
Een vrijwilliger is iemand die zich onbezoldigd en vrijwillig inzet voor een organisatie die geen winst nastreeft. En soms moet je eerst een aantal zaken in orde brengen voor je vrijwilliger kan zijn bij een organisatie: 

Je krijgt een uitkering van de RVA? 

Je vult formulier C45B in en geeft dit aan je vakbond of de hulpkas. Je organisatie moet het formulier C45B ook afstempelen. Je mag meteen na je melding starten als vrijwilliger. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op je melding te reageren. Hoor je niets of krijg je een goedkeuring, mag je gewoon verder doen. De RVA kan je vrijwilligerswerk ook weigeren of beperken. Dan moet je meteen stoppen of je taken aanpassen. 

Je krijgt een leefloon? 

Breng je dossierbeheerder bij het sociaal huis op de hoogte. Bespreek samen welke vrijwillige inzet mogelijk is. 

Je krijgt een uitkering van de mutualiteit? 

De adviserend geneesheer van je mutualiteit moet akkoord zijn. Deze geneesheer zal kijken of het werk dat je als vrijwilliger wil doen je gezondheid niet (verder) in gevaar brengt. Je mag pas starten na de toelating van de adviserend geneesheer. Een gewoon briefje van de huisdokter is niet genoeg! 

Tip! Duurt het meer dan 2 weken voor je iets hoort? Vraag dan even bij de adviserend geneesheer na of alles in orde is. 

Je bent ambtenaar? 

In theorie moet je toelating vragen om te mogen vrijwilligen. In praktijk gebeurt dit steeds minder, maar vraag toch best even na op de dienst. 

Je ben asielzoeker? 

Als je 'recht hebt op opvang' of wettelijke verblijfsdocumenten hebt mag je vrijwilligen. Als je in een opvangcentrum zit moet je vrijwilligerswerk gemeld worden bij Fedasil. Dit is in de praktijk een melding aan de maatschappelijk werker van het opvangcentrum. 

Tip! Zorg voor goede afspraken en duidelijke afbakening van vrijwillige inzet. 

Meer info

Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
Coördinator vrijwilligers
T: 051/ 33 74 59
E: vrijwilligers@ingelmunster.be