Waarderingspremie

De gemeente Ingelmunster verleent een waarderingspremie van 125 euro per jaar aan mensen uit Ingelmunster die zorgen voor een hoogbejaard, ziek of gehandicapt gezins- of familielid.

Op volgende dagen kan je een aanvraag voor deze premie indienen in het sociaal huis (Oostrozebekestraat 6):

 • maandag 4 december 2023: van 9u. - 11.45u. en van 13.30u. - 16.45u.
 • donderdag 21 december 2023: van 9u. - 11.45u. en van 13.30u. - 18u.
 • maandag 8 januari 2024: van 9u. - 11.45u. en van 13.30u. - 16.45u.
 • donderdag 25 januari 2024: van 9u. - 11.45u. en van 13.30u. - 18u.

Opgelet: mantelzorgers die voor het eerst de premie aanvragen, of het vorig jaar vergaten, moeten zeker langskomen in het sociaal huis voor de aanvraag. Wie vorig jaar een waarderingspremie kreeg, ontvangt thuis de documenten voor de aanvraag.

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende én de mantelzorger (de persoon die instaat voor de verzorging) moeten in Ingelmunster wonen (minimum 3 maanden ingeschreven in het bevolkingsregister).
 • Zorgt u voor uw hulpbehoevende partner, dan moet hij of zij steeds beschikken over een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid Directiegeneraal Personen met een Handicap met minimum 12 punten ongeacht de leeftijd.
 • Zorgt u voor een inwonend hoogbejaard, ziek of gehandicapt gezins- of familielid, dan moet hij of zij:
  • 80 jaar of ouder zijn of
  • indien hij of zij jonger is dan 80 jaar, dan moet men beschikken over een officieel attest van de FOD Sociale Zekerheid Directiegeneraal Personen met een Handicap met minimum 12 punten of over een officieel attest van het Kinderbijslagfonds met minimum 80% of 6 punten op de eerste pijler of 15 punten in het totaal

Wat meebrengen

U dient hiervoor uw identiteitskaart en die van de zorgbehoevende en mantelzorger mee te brengen, alsook indien nodig een algemeen attest FOD sociale zekerheid met minimum 12 punten of een attest kinderbijslag of FOD met minimum 80% of 6 punten op de 1e pijler of 15 punten in het totaal.

Sociaal Huis

Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 60
E: sociaalhuis@ingelmunster.be

Openingsuren:

Bekijk de openingsuren