Voedselbedeling

Als je een laag inkomen, schulden of andere problemen hebt en je kan niet voorzien in je basisbehoeften of de basisbehoeften van jouw gezin, dan kan je bij de Cirkel terecht voor een voedselpakket.

Procedure

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Voorwaarden

Doorverwijzing door de sociale dienst van het OCMW.

Kosten

Het voedselpakket is gratis.

Meer info

De Cirkel
Izegemstraat 83
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 60
E: voedselbedeling@ingelmunster.be

Openingsuren:

op afspraak


 

 

Het OCMW verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Europees Sociaal Fonds. Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. 
De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T. 
Het Europees Sociaal Fonds gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.