Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een finaciële steun voor personen die geen recht openen op het leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Procedure

U vraagt het equivalent leefloon aan bij de sociale dienst van het Sociaal Huis en u brengt alle gevraagde documenten mee.

Na sociaal onderzoek krijgt u het equivalent leefloon al dan niet toegekend.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het equivalent leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. uw werkelijke verblijfplaats is in België en u feitelijk adres is in Ingelmunster
  2. u heeft geen Belgische nationaliteit of u bent geen EU-burger
  3. u bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
  4. u bent meerderjarig (18 jaar of ouder) of minderjarig in enkele specifieke situaties (zwanger, kinderen ten laste, gehuwd, ...)
  5. u beschikt over onvoldoende inkomsten
  6. u bent bereid om te werken, tenzij dit in uitzonderlijke situaties momenteel niet mogelijk is
  7. u heeft geen recht op andere uitkeringen zoals werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekte-uitkering,...

U moet het equivalent leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Iedere situatie wordt individueel bekeken.  Er wordt rekening gehouden met uw familiale- en gezondheidstoestand.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart en/of verblijfsdocument
  • Bewijzen van uw inkomen en dat van uw gezinsleden
  • Bewijzen dat u geen recht opent op een andere uitkering

Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categoriëen: samenwonende, alleenstaande of persoon met gezinslast.

Meer info

Dienst vreemdelingen - Sociaal Huis
Oostrozebekestraat 6
8770 Ingelmunster
T: 051 33 74 60
E: vreemdelingen@ingelmunster.be

Openingsuren:

Op afspraak